Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρόγραμμα Civis |Επίπεδο συμμετοχής |

ERASMUS

Πρόγραμμα Erasmus - Εξερχόμενοι Φοιτητές

Το Τμήμα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να μετακινηθούν στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και να φοιτήσουν εκεί κανονικά για ένα εξάμηνο έχοντας συγχρόνως μια δυνατότητα αναγνώρισης των μαθημάτων εκείνων στα οποία θα εξετασθούν επιτυχώς.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή των φοιτητών υποβάλλονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για τη μετακίνησή τους μέσα στο επόμενο έτος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024-25

Οδηγίες για την συμπλήρωση του Learning Agreement  (τα μαθήματα του τμήματός μας που έχετε σκοπό να περάσετε στο εξωτερικό δεν πρέπει να δηλώθουν και δεν πρέπει να έχετε ήδη εξεταστεί επιτυχώς) 

Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Λίστα μαθημάτων που έχουν αναγνωριστεί απο το τμήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είστε υποχρεωμένοι να διαλέξετε μόνο από αυτή τη λίστα η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο. Μπορείτε να επιλέξετε  μαθήματα από το ξένο ίδρυμα στα οποία δεν έχετε ακόμα εξεταστεί επιτυχώς στο ΤΟΕ  και των οποίων η ύλη να συμπίπτει, σύμφωνα με το syllabus του μαθήματος, και την σύμφωνη γνώμη του/της διδάσκοντος/ουσας κατά τουλάχιστον 70% με την ύλη αντίστοιχου μαθήματος που διδάσκεται στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών ΤΟΕ. Τα μαθήματα που θα επιλέξετε προς αναγνώριση θα πρέπει να είναι ΕΝΕΡΓΑ. δηλαδή να έχουν προσφερθεί και εξεταστεί στο προηγούμενο ακαδημαϊκο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html του Τμήματος Erasmus του ΕΚΠΑ

Τα στοιχεία επικοινωνίας, που ζητούν οι αιτήσεις του ΕΚΠΑ και των ξένων
πανεπιστημίων, τα οποία θα χρειαστούν όσοι πρόκειται να μετακινηθούν στο
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS είναι τα εξής:

National and Kapodistrian University of Athens
Department of Economics
1, Sofokleous  str., Athens 10559

Eramus code G ATHINE 01

Subject Area Code : 03

Studies cycle : 1

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Επίκ. Καθηγητής Παντελής Κωστής (pkostis[at]econ.uoa[dot]gr)

Σοφοκλέους 1 , 4ος όροφος, Γραφείο 425

 

Διοικητικός Υπεύθυνος :

Λάμπρος Βανδώρος (lvandoros[at]econ.uoa[dot]gr)

Σοφοκλέους 1 , 4ος όροφος, Γραφείο 403

τηλ. 210 3689448

 

 

 

 

 

Κριτήρια επιλογής και προτεινόμενοι όροι συμμετοχής

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή του Πανεπιστημίου (από τις 3 επιλογές που δηλώνετε) στο οποίο ζητάτε να μετακινηθείτε, γίνεται από τον εκάστοτε ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τ.Ο.Ε. (σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ της 23/4/2021) με βάση τα κριτήρια που αφορούν:

  • Το εξάμηνο σπουδών στο οποίο βρίσκεστε (γίνονται δεκτές οι αιτήσεις όσων είναι στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος).
  • Ο αριθμός των μαθημάτων που έχετε ήδη κατοχυρώσει και ο μέσος όρος της βαθμολογίας : απαιτείται τουλάχιστον η κατοχύρωση 9 μαθημάτων για την υποβολή της αίτησης όταν βρίσκεστε στο 2ο έτος (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της εξεταστικής του Φεβρουαρίου δηλαδή συνολικά 4 εξεταστικές περίοδοι από την έναρξη των σπουδών), τουλάχιστον 16 μαθήματα αν βρίσκεστε στο τρίτο έτος σπουδών (αντίστοιχα 16 μαθήματα μετά από 6 εξεταστικές περίοδοι) και τουλάχιστον 22 μαθήματα αν βρίσκεστε στο 4ο έτος σπουδών (μετά από 8 εξεταστικές). Στόχος αυτών των κριτηρίων ειναι να μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα στο άλλο πανεπιστήμιο χωρίς να διακοπεί η ροή των σπουδών στην Ελλάδα.
  • Το επίπεδο γνώσεων της ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά χρειάζεται στα αγγλικά επίπεδο Β2 αλλά προτείνεται το C2  για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση) και κάποια στοιχειώδη γνώση της γλώσσας στη χώρα μετακίνησης: το κάθε πανεπιστήμιο ορίζει το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (συνήθως την αγγλική) αλλά από την πολύχρονη εμπειρία του προγράμματος φάνηκε ότι αν το επίπεδο δεν είναι υψηλό, τα αποτελέσματα των φοιτητών δεν είναι ικανοποιητικά. Επίσης, είναι προτιμότερο να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας για την καλύτερη προσαρμογή αλλά και για την περίπτωση που χρειαστεί να παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα.
  • Πριν να επιλέξετε το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμείτε να μεταβείτε πρέπει να ελέγξετε ότι πράγματι υπάρχουν μαθήματα -στο πρόγραμμα σπουδών που προτείνεται στους φοιτητές Erasmus- που αντιστοιχούν με μαθήματα του Τ.Ο.Ε. στα οποία δεν έχετε ακόμα εξεταστεί και βαθμολογηθεί θετικά.

Είναι προφανές ότι με τη παρουσία σας και τις επιδόσεις σας στο συνεργαζόμενο πανεπιστημιακό Τμήμα του εξωτερικού γίνεστε εκπρόσωπος όχι μόνο του Τ.Ο.Ε. αλλά και του Ε.Κ.Π.Α. που έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.