Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου.

Η ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Οι φοιτητές για διάστημα 6 ετών από την εγγραφή τους (συνολικά 12 εξάμηνα) έχουν:

-   δωρεάν σίτιση (Γραφείο συσσιτίου, Ιπποκράτους 15) ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση,

-    δωρεάν  στέγαση   σε   ξενοδοχεία   του   κέντρου   της   Αθήνας,   ανάλογα   με την οικονομική τους κατάσταση (για τις προϋποθέσεις στέγασης υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές ανακοινώσεις),

-    δωρεάν   παροχή   συγγραμμάτων,   σημειώσεων   κλπ.  Όσον αφορά τα συγγράμματα οι φοιτητές χρειάζεται να εγγραφούν στο σύστημα «Εύδοξος», http://www.eudoxus.gr, όπου και δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για  την επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων,

-    διευκολύνσεις στις μετακινήσεις τους (χορηγείται ειδική ταυτότητα), (https://submit-academicid.minedu.gov.gr/) 

-    δικαίωμα χορήγησης υποτροφίας από το ΙΚΥ (Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Λυσικράτους 14) ή από Κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου (Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος) ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και την οικονομική τους κατάσταση,

-  συμμετοχή σε διεθνείς Πανεπιστημιακές ανταλλαγές (Erasmus , Civis) 

Επίσης στην Πανεπιστημιακή Λέσχη λειτουργεί ο Πολιτιστικός όμιλος φοιτητών Παν. Αθηνών, με δραστηριότητες στον θεατρικό, χορευτικό, κινηματογραφικό και φωτογραφικό τομέα.

Από την Πανεπιστημιακή Λέσχη, Ιπποκράτους 15, μπορούν να ενημερώνονται οι φοιτητές για μαθήματα ξένων γλωσσών (Διδασκαλείο), στέγη, εργασία (Γραφ. Δημ. Σχέσεων) και αθλητικές δραστηριότητες (Παν/κό Γυμναστήριο Παν/λης),

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σκοπός του Ταμείου είναι η ηθική και υλική σε είδος ή σε χρήμα ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, που δεν   μπορούν,   κατά   την   κρίση   της   Διοικούσας   Επιτροπής,   να   αντιμετωπισθούν διαφορετικά, όπως:

α) η βοήθεια φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καθώς και φοιτητών που βρίσκονται σε Νοσοκομεία

β) η χορήγηση οποιασδήποτε μορφής περίθαλψης πέραν απ’ αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

γ) η    κάλυψη    σε    εξαιρετικές    περιπτώσεις,    εν    όλω    ή    εν    μέρει,    εξόδων ιατροφαρμακευτικής   περίθαλψης  στο  εξωτερικό,  σε  φοιτητές   που   πάσχουν  από πολύ σοβαρό νόσημα

δ) η παροχή οικονομικού βοηθήματος, εφ' άπαξ ή περιοδικά για ορισμένο χρόνο, σε άπορους φοιτητές, ιδιαίτερα σε φοιτητές που κατάγονται από επαρχία ή από την αλλοδαπή

ε) η   παροχή   οικονομικού   επιδόματος   σε   περιπτώσεις   εκτάκτων   αναγκών   των φοιτητών,  που βρίσκονται  σε δυσχερή οικονομική  θέση, έστω  παροδικά, εξαιτίας οικογενειακών ή οικονομικών πληγμάτων

στ) η χορήγηση βοήθειας σε κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη των φοιτητών

ζ) η συμπαράσταση του Πανεπιστημίου  με κάθε τρόπο στους φοιτητές του που νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία.

Πληροφορίες: Πανεπιστημιακή Λέσχη, Ιπποκράτους 15, 3ος όροφος, τηλ. 210 3688221-3688240-3688256.

Επισήμανση:

α) Οι άρρενες φοιτητές που έχουν αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών, οφείλουν να έχουν τουλάχιστον μία παρουσία στις εξετάσεις κάθε έτους.

β) Είναι δυνατή, για σοβαρούς λόγους, η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερομένου  και  έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται τα φοιτητικά δικαιώματα.

Ενημέρωση σχετικά με τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (5-9-2016)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από τη δεκαετία του '60 λειτουργεί ο Σύλλογος Φοιτητών της Νομικής Σχολής στον οποίον ήταν ενταγμένοι οι φοιτητές των οικονομικών. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές της δημιουργίας του έδωσε το δυναμικό του "παρών" σε κάθε κρίσιμη μάχη της νεολαίας και του φοιτητικού κινήματος, και κατάφερε να καταξιωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους και σημαντικότερους του Πανεπιστημίου.

Οι αγώνες της γενιάς του 114, του 15% για την Παιδεία και η ηρωική πράξη αντίστασης και το ξεκίνημα της πτώσης της χούντας, η κατάληψη της Νομικής το ‘73, σηματοδοτούν τον πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης του. Σταθερά προσανατολισμένοι στις αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτές εκφράζονται και μέσα από το καταστατικό της ΕΦΕΕ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Οικονομικού παρεμβαίνουν με τον αγώνα τους, αντιστεκόμενοι σε κάθε αντικοινωνική και αντιακαδημαϊκή πολιτική.

Μετά την μεταπολίτευση ιδρύθηκε ξεχωριστός σύλλογος των φοιτητών του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής, ο οποίος σήμερα είναι ο σύλλογος φοιτητών του ΤΟΕ της ΝΟΠΕ.

Ο Σύλλογος έχει να επιδείξει μια σημαντική επιστημονική παρουσία, διοργανώνοντας συζητήσεις και εκδηλώσεις γύρω από διάφορα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.

Χρήσιμες πληροφορίες:

-   Μέλος του Συλλόγου θεωρείται κάθε φοιτητής και φοιτήτρια του Τμήματος.

-   Οικονομικές υποχρεώσεις από τα μέλη του δεν υπάρχουν - Ο Σύλλογος διοικείται από  9μελές  Δ.Σ.,  το οποίο  συγκροτείται μετά από τις φοιτητικές   εκλογές που διενεργούνται κάθε χρόνο.

-  Ανώτερο καθοδηγητικό  όργανο  του  Συλλόγου  είναι   η  Γενική  Συνέλευση  των φοιτητών.

-  Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες έχουν όλα τα μέλη ανεξαιρέτως, όπως και κάθε  είδους και προσανατολισμού παρατάξεις (εκτός από   αυτές που έχουν φασιστικό ή ακροδεξιό χαρακτήρα  -  σύμφωνα  με το  καταστατικό της  ΕΦΕΕ της οποίας ο Σύλλογος είναι μέλος).

-  Από τις διαδικασίες του Συλλόγου εκλέγονται και οι εκπρόσωποι των φοιτητών που συμμετέχουν   στα   διοικητικά   όργανα   του   Πανεπιστημίου   (Σύγκλητος,   Δ.Σ.,   Γ.Σ. Τμήματος και τομείς).

-  Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα διοικητικά όργανα του τμήματος συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών και σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις σπουδές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Τμήμα συνεργάζεται με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού στα πλαίσια του Προγράμματος Σωκράτης/Erasmus. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να μετακινηθούν στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και να φοιτήσουν εκεί κανονικά για ένα εξάμηνο έχοντας συγχρόνως μια δυνατότητα αναγνώρισης των μαθημάτων εκείνων στα οποία θα εξετασθούν επιτυχώς.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή των Φοιτητών υποβάλλονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για τη μετακίνησή τους μέσα στο επόμενο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus.index.html και από τις ακαδημαϊκές υπεύθυνες του Τμήματος Α. Φραγκουδάκη και Ευγ, Μπουρνόβα στα γραφεία τους, οδός Σταδίου 5, 2ος όροφος, τηλ. 210 36.89.439 & 210 36.89.395.

Για τους αλλοδαπούς Φοιτητές Πανεπιστημίων Εξωτερικού που φοιτούν στο Τμήμα προσφέρονται ορισμένα μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα όπως και σε μικρές ομάδες συνεργασίας με τους διδάσκοντες (tutorial). Τα μαθήματα στην Αγγλική μπορούν να τα παρακολουθήσουν και φοιτητές του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος περιγράφονται στο Παράρτημα Β του Οδηγού Σπουδών.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ AIESEC

Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός, μη κομματικός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, εθελοντικός αποτελούμενος και διοικούμενος αποκλειστικά  από φοιτητές. Τα μέλη της AIESEC ζουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανάπτυξης, που αποτελείται από συμμετοχή σε ομάδες, ανάληψη ηγετικών θέσεων εντός του οργανισμού, πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και διεθνές μαθησιακό περιβάλλον. Ιδρύθηκε το 1948, στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1956 και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1984.

AIESEC - Οργανισμός διαπολιτισμικών ανταλλαγών

Δελτίο τύπου AIESEC 27-4-2018

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης AIESEC

Δελτίο τύπου της AIESEC 24-5-2017

Δελτίο τύπου της AIESEC 4-10-2016

Δελτίο τύπου για πρόγραμμα της AIESEC 9-6-2016 

Πρόγραμμα Youth Talent- Διορθωμένο δελτίο τύπου  

Πρόγραμμα Youth Talent 18-1-2016

Ενημέρωση για το Global Citizen, ένα από τα προγράμματα της ΑIESEC

Έντυπο ενημέρωσης

Πρόγραμμα Εθελοντικής Πρακτικής Άσκησης - Καλοκαίρι 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ευριπίδου 14 (στοά- το γραφείο μας)
τηλ: 210 36 89 829
site: uoa.aiesec.gr
email: aieses.nkua[at]gmail[dot]com
FB: AIESEC NKUA