ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο ERASMUS  - την αίτηση μαζί με τους τίτλους ξένης γλώσσας (σκαναρισμένα αρχεία pdf, OXI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) στο διάστημα από 20/02/2024 έως και 10/03/2024.   Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει διάστημα παράτασης.

  1. Η αίτηση συμμετοχής (αρ.16) αναφέρει το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 αλλά να γνωρίζετε ότι είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.
  2. Η φόρμα έχει δύο επιλογές πανεπιστημίων μετακίνησης όμως φροντίστε να δηλώσετε στα επισυναπτόμενα έγγραφα και μία τρίτη επιλογή ώστε να υπάρχει ευελιξία στα τελικά αποτελέσματα μετακίνησης.
  3. Δείτε εδώ τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτά.

Ενημερώνονται επίσης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι θα υπάρξει και διαδικασία συνέντευξης από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Επικ. Καθηγητή Παντέλη Χ. Κωστή. Ο τόπος και ο χρόνος (οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κάποια στιγμή από 11/03/2024 έως 15/03/2024) θα καθοριστεί μετά τη συλλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν προσωπικά με ενημερωτικό email.

Να σημειωθεί ότι στη φετινή πρόσκληση υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τις προσκλήσεις προηγουμένων ετών:

  • Δεν ισχύει το κριτήριο που είχε τεθεί παλαιότερα από το Ίδρυμά μας να επιλέγονται μόνο φοιτητές που έχουν περάσει αριθμό μαθημάτων που αντιστοιχούν σε ένα έτος φοίτησης (οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση).
  • Οι φοιτητές που έχουν ήδη επιλεγεί μέσω της πρόσκλησης  για τα πανεπιστήμια του CIVIS (Νοέμβριος 2023) μπορούν να κάνουν αίτηση και μέσω της παρούσας πρόσκλησης, αλλά ΜΟΝΟ για διαφορετικό εξάμηνο από αυτό που έχουν ήδη επιλεγεί.
  • Δεν ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων φοιτητών για κάθε Τμήμα. Πρέπει όμως να τηρηθεί οπωσδήποτε ο ανώτατος αριθμός θέσεων και συνολικού αριθμού μηνών που προβλέπεται σε κάθε διμερή συμφωνία.
  • Μπορούν να επιλεγούν φοιτητές όχι μόνο για ένα εξάμηνο αλλά και για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

 

Πρόσκληση- Όροι και Προϋποθέσεις μετακίνησης

Πίνακας συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων Erasmus 24-25 – ΠΡΟΣΟΧΗ το ίδρυμα στη ΣΕΡΒΙΑ αφορά μόνο διδακτορικό κύκλο σπουδών

Προσοχή, επισκεφτείτε  παράλληλα και τον σύνδεσμο Erasmus στον ιστότοπο του τμήματος  για περισσότερες πληροφορίες, ειδικά όσον αφορά την γνώση ξένης γλώσσας στα ιδρύματα υποδοχής, όπως και τον σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ, όπου είναι αναρτημένη η γενική πρόσκληση,  http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ με βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και οδηγίες για το πρώτο στάδιο των αιτήσεων των φοιτητών.

 

Το video μπορείτε να το βρείτε:

- στην ιστοσελίδα  http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html (το πρώτο video πάνω δεξιά).  Το link είναι
http://www.interel.uoa.gr/fileadmin/interel.uoa.gr/uploads/video/Erasmus_spoydes_2024-2025__9__.mp4  

- στο κανάλι του ΕΚΠΑ στο youtube (ΕΚΠΑ NKUA): 
https://youtu.be/CAL8HgVEbhk?si=iRludIklfCu2Evne

 

Απο τη Γραμματεία