ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ CIVIS ΓΙΑ ΤΟ 2024-25

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/case/18-aitisi-symmetochis-sto-civis/  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο CIVIS , τίτλους ξένης γλώσσας(σκαναρισμένα  ευκρινή αρχεία pdf, OXI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ στο διάστημα από 24/11/2023 έως και 10/12/2023.   Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει διάστημα παράτασης.

Επίσης σημαντικό είναι ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης να έχει προηγηθεί μια ερευνα στα ιδρύματα που σας ενδιαφέρουν σχετικά με την διαθεσιμότητα των μαθημάτων ( Πίνακας μαθημάτων που αναγνωρίζονται στο κάθε ξένο πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Αυτό εξασφαλίζει αυτό που είναι απαραίτητο για να αναγνωριστούν τα μαθήματα που ο φοιτής/τρια θα εξετασθεί επιτυχώς στο ξένο πανεπιστήμιο) 

Ενημερώνονται επίσης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι θα υπάρξει και διαδικασία συνέντευξης από τον επιστημονικό υπέθυνο του προγράμματος Κ, Κωστή Παντέλη. Το τόπος και ο χρόνος θα καθοριστεί μετά τη συλλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν προσωπικά με ενημερωτικό email.

Πρόσκληση- Οροι και Προϋποθέσεις μετακίνησης 2024-25

Πίνακας συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων Civis 23-24  (με προσφερόμενα μαθήματα ανά ίδρυμα , κωδικούς ιδρύματος, κτλ)

Προσοχή, επισκεφτείτε  παράλληλα και τον σύνδεσμο Civis στον ιστότοπο του τμήματος για περισσότερες πληροφορίες, ειδκά όσον αφορά την γνώση ξένης γλώσσας στα ιδρύματα υποδοχής.

όπως και τον σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ (Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων)  , όπου είναι αναρτημένη η γενική πρόσκληση, http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html

 

Απο τη Γραμματεία