Menu

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CIVIS

Civis - European University Alliance (Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης)

Η «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης» -CIVIS, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένα από τα 17 έργα που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»  στο πλαίσιο του Erasmus +.  Στα έργα που επιλέχθηκαν  συμμετέχουν συνολικά 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -KarlsUniversität Tübingen (Γερμανία).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθώς το πρόγραμμα CIVIS ειναι σχετικά νέο, δεν υπάρχει ακόμα ικανή λίστα μαθημάτων που αναγνωρίζονται απο το τμήμα απο την αποία μπορείτε να επιλέξετε μαθηματα. Επιλέγετε μαθήματα από το ξένο ίδρυμα στα οποία δεν έχετε ακόμα εξεταστεί επιτυχώς στο ΤΟΕ και των οποίων η ύλη συμπίπτει, σύμφωνα με το Syllabus του μαθήματος, κατά τουλάχιστον 70% με την ύλη αντίστοιχου μαθήματος που διδάσκεται στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών ΤΟΕ.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ το ζήτημα της γλώσσας διδασκαλίας στα συνεργαζόμενα ιδρύματα, κυρίως στο Πανεπιστήμιο "La Sapienza" της Ρώμης και το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης.

Παρότι τα εν λόγω ιδρύματα δημοσιεύουν καταλόγους με μαθήματα που διδάσκονται στα Αγγλικά ή/και αναφέρουν γενικότερα πως δέχονται φοιτητές με γνώση Αγγλικών, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις φοιτητών που δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα ή που υποχρεώθηκαν ακόμη και να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους λόγω αυτού.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει  οι φοιτητές που θα επιλεγούν για μετακίνηση σε κάποιο από τα εν λόγω ιδρύματα να έχουν τουλάχιστον πτυχίο Β2 (εκτός και αν τα συνεργαζόμενα ιδρύματα ζητούν υψηλότερο πτυχίο) στα Ιταλικά ή τα Ισπανικά αντιστοίχως. Στην περίπτωση που οι φοιτητές πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και μόνο με τη γνώση των Αγγλικών, μπορεί να επιλεγούν μόνο με το πτυχίο Αγγλικών τους κατά τη κρίση του επιστημονικού υπέθυνου. Ακόμη και τότε, προτείνεται να γνωρίζουν την τοπική γλώσσα ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην καθημερινότητά τους και στη συνεννόηση με τους ξένους ακαδημαϊκούς και διοικητικούς.

Σε κάθε περίπτωση,  είναι απαραίτητη η κατάθεση πτυχίου ξένης γλώσσας κατά την αίτηση των φοιτητών προς το τμήμα (όχι πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων, διαβεβαίωση ότι θα εξεταστεί μελλοντικά, προφορική διαβεβαίωση ότι γνωρίζουν τη γλώσσα κλπ). Φοιτητές που δεν κατέχουν πτυχίο θα απορρίπτονται από το ΤΕΔΣ σε μελλοντικό στάδιο, οπότε δεν θα είναι πλέον δυνατή η αντικατάστασή τους με επιλαχόντες φοιτητές. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της γνώσης της γλώσσας ως μητρικής (πολλές φορές δεν μπορεί να αποδειχτεί βάσει δικαιολογητικών).
Τα αποδεκτά πτυχία είναι εκείνα που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ (συνημμένο).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ CIVIS

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος/Academic Coordinator:

Papathanasiou Spiridon / Παπαθανασίου Σπυρίδων


1, Sofokleous str., Athens 10559, 4th floor

email to: spapathan@econ.uoa.gr
Tel +30 210 3689445

We are pleased to let you know that three new CIVIS short-term courses have been published to the CIVIS website:

https://civis.eu/en/civis-short-term-mobility-courses

STC application deadline:

  • Urban archaeology: 31 Jan 2021
  • Modernisms in transit: 15 Jan 2021
  • Languages in Europe: 15 Jan 2021

https://civis.eu/en