ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ UNIVERSITY OF ATHENS MBA ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Προκήρυξη για εισαγωγή νέων φοιτητριών και φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

National and Kapodistrian

University of Athens MBA

https://mba.econ.uoa.gr/

 

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) ή μερική (έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

Το University of Athens MBA είναι ένα Executive πρόγραμμα που αποσκοπεί στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και αποφοίτων Πανεπιστημίων που στοχεύουν να ηγηθούν των εξελίξεων στην κοινωνία και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του University of Athens MBA είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι managers των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές του NationalandKapodistrianUniversityofAthensMBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • MBA (General Track)
 • MBAμε ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (BankandInsuranceManagement)
 • MBAμε ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
 • MBAμε ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (HealthcareManagement)
 • Η φοίτηση στο University of Athens MBA είναι πλήρους (Full time) ή/και μερικής φοίτησης (Part time). Οι φοιτητές καθορίζουν διαρκώς την ένταση των σπουδών τους ανάλογα με τον ρυθμό της ζωής τους.
 • Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 1,5 ακαδημαϊκό έτος (Full time), ενώ η μέγιστη 3 ακαδημαϊκά έτη (part time).
 • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση 12 συνολικά μαθημάτων.
 • Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο κάθε μαθήματος υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό με διαλέξεις των διδασκόντων επί της διδακτέας ύλης.
 • Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές ΣυμβουλευτικέςΣυναντήσεις (ΟΣΣ)τετράωρης διάρκειας η κάθε μία. Οι ΟΣΣ του University of Athens MBAπραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται σαββατοκύριακα.
 • Το συνολικό κόστος φοίτησης στο UniversityofAthensMBAείναι 5.700 ευρώ.

UP-SKILLING PROGRAM – BUSINESS SERIES – NETwork

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματός μας, προαιρετικά και χωρίς κόστος, μπορούν να επωφεληθούν των δυνατοτήτων που τους προσφέρουν τα ακόλουθα:

 • Up – Skilling Program (Πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων)
 • Business Series (Δράσεις και εκδηλώσεις διασύνδεσης με τον κόσμο των επιχειρήσεων)
 • NETwork (Δίκτυομελώντου University of Athens MBA)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο UniversityofAthensMBA

λήγει στις 31 Μάϊου 2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογήςπριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το UniversityofAthensMBAμπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με e-mail στη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτησηκαθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
 • Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του UniversityofAthensMBA, στη διεύθυνση:
  Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 510, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Μπασιμακοπούλου (δείτε
   σχετικές οδηγίες).
 • Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του UniversityofAthensMBA(Υπεύθυνη: Κα Μπασιμακοπούλου) στη διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 510, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
 • Συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος (δείτε σχετικές οδηγίες).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του UniversityofAthensMBA:

https://mba.econ.uoa.gr/

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν: