ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΑΜΙΣΘΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Η ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                 

JEAN MONNET EUROPEAN CENTRE  OF EXCELLENCE

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

Μαρασλή 21-23 ΤΚ 10676

Τηλ. 210  72 20 508

Email: jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr, www.jmce.gr

21-23 Marasli str.,10676 Athens

Τel: +30 210  72 20 508

Email: jmcenter-athens[at]pspa.uoa[dot]gr, www.jmce.gr

Προκήρυξη δύο (2) άμισθων θέσεων Ερευνητών ή Βοηθών Ερευνητών για θέματα Διεθνών σχέσεων με έμφαση στη Στρατηγική και την Ενέργεια  στην Ανατολική Μεσόγειο

(17/10/22 -17/1/2023). 

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου του ΕΚΠΑ με την ΕΕ  “EU Policies towards its East Med maritime Space: Energy and Security”, (PROJECT NUMBER – 611501-EPP-1-2019-1-EL-EPPJMO-PROJECT), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση 2άμισθων θέσεων Ερευνητών ή Βοηθών Ερευνητών για θέματα Ενέργειας και Ασφάλειας στην Ανατ. Μεσόγειο, διάρκειας τριών (3) μηνών (17/10/22 -17/1/2023). 

 Συγκεκριμένα τα καθήκοντά είναι η συλλογή βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα, η ερευνητική και οργανωτική υποστήριξη του αγγλόφωνου διεθνούς συνεδρίου, η επιμέλεια των ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, με σκοπό την έκδοσή και έκθεση των σχετικών πεπραγμένων.

Τα ερευνητικά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ή να εμπλουτίσουν την ερευνητική τους εμπειρία σε πρακτικά  ζητήματα εξωτερικής πολιτικής (policy oriented research) και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας. 

Απαιτούμενα προσόντα θέσης 

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος /η ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας κατά προτίμηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, Νομικής ή Πολιτικήε Επιστήμης για τη θέση του Ερευνητή. Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι σε αντίστοιχα αντικείμενα σε προπτυχιακό επίπεδο. 
  1.  Καλή γνώση σύγχρονων θεμάτων ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα πολύ καλή γνώση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ασφάλειας και διεθνών σχέσεων στην Ανατ. Μεσόγειο καθώς και θεμάτων ενέργειας (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τέτοιες γνώσεις να μην υποβάλουν αίτηση). Θα εκτιμηθεί η σχετική ικανότητα χρήσης διαδικτύου, αρχείων και ηλεκτρονικών πηγών.
  2. Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  3. Γνώση χρήσης υπολογιστή(άριστη γνώση Microsoft Word και Excel).
  4. Διαθεσιμότητα χρόνου (15-20 ωρών την εβδομάδα με υβριδικό τρόπο).  Υπευθυνότητα, προθυμία. 
  5. Εμπειρία έρευνας  ή υποσχόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13/10/2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(CV),καθώς και μια σύντομη συνοδευτική επιστολή (motivation letter), συμπληρώνοντας την φόρμα στο ακόλουθο link  https://forms.gle/yS1jFDqbYQSA8RnF6

https://jmce.gr/portal/2022/09/22/prokiryxi-dyo-amisthon-theseon-ereyniton-i-voithon-ereyniton-ypovoli-aitiseon-mechri-13-10-2022/

Θα ενημερωθούν μόνο οι ενδιαφερόμενοι που θα προεπιλεγούν για συνέντευξη.