ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

Καλούνται οι Επιτυχόντες  Μετεγγραφής των κατηγοριών :

 

i) Κοινωνικά - Οικονομικά κριτήρια , ii)Αδελφών προπτυχιακών φοιτητών , να καταθέσουν τα ακόλουθα έγγραφα/ δικαιολογητικά  στη Γραμματεία για να ολοκληρωθεί η εγγραφή  σας στο  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  του ΕΚΠΑ:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

2.Βεβαίωση /Πιστοποιητικό Διαγραφής ή αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

 

Από την παρούσα ανακοίνωση εξαιρούνται  οι Αιτήσεις  Μετεγγραφής / Μετακίνησης με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης στο Υπουργείο Παιδείας:

5904/27-10-2023, 2438/18/10/2023, 2340/18-10-2023,

668/16-10-2023, 2432/18/10/2023, 5955/27-10-2023.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  maripapa@econ.uoa.gr έως την 17η Δεκεμβρίου 2023.  

 

Από  τη  Γραμματεία ΤΟΕ