ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023-24 ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΕ) ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε

Καλούνται, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Φ.152/ 98277 /Α5 /7-9-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας , οι επιτυχόντες έτους 2023 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  του ΕΚΠΑ με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ) και Αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε., να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών   στο Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, γραφείο 403, Αθήνα, την Πέμπτη 14, την Τρίτη 19, την Πέμπτη 21 και την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10.00πμ έως 13.00μ.μ.

 

Εναλλακτικά, αποστέλλονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, εντός του χρονικού διαστήματος από Τρίτη 12 έως και Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, στη διεύθυνση:Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 ,ΤΚ 10559, Αθήνα, 403 γραφείο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  είναι όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου.

 

Για την εγκύκλιο πατήστε  εδώ

 

Για την αίτηση πατήστε  εδώ

 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση  της εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος