ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Κ. ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΛΗΔΑΣ-ΒΡΙΣΗΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «THE IMPACT OF DECENTRALIZATION OF COLLECTIVE BARGAINING IN INEQUALITY AND GROWTH»

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Βανδώρου Λήδας-Βρισηίδας με θέμα «The Impact of Decentralization of Collective Bargaining in Inequality and Growth» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Παπαπέτρου Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπαθεοδώρου Χρίστος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πασσάς Κωνσταντίνος, Ερευνητής Βαθμίδας Β ́, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ, Ροδουσάκης Νικόλαος, Ερευνητής Βαθμίδας Β ́, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ), θα πραγματοποιηθεί την 20ή Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, αίθουσα 416.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ.  A’, 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3).

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 08/09/2023

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών