ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι" 19/12/2023

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Μικροοικονομική Ι" στις 19/12/23 15.00-17.00 στην Αίθουσα Αγγελοπούλου, Αριστείδου 11 . 

Η Διδάσκουσα 

Στ. Τσάνη