ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος Οικονομικά της Τεχνολογίας θα δοθεί την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, 9.00 π.μ. στην αίθουσα 11. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι η εγγραφή στο Ε-Τάξη.