ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" 21/12/2023

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος "ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/12/2023.

Ο Διδάσκων 

Στ. Κώτσιος