ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - Π.Μ.Σ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Κ.Π.Α.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη Φιλοσοφία και Διοίκηση

(MSc in Philosophy and Management)

 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Φιλοσοφία και Διοίκηση του Ε.Κ.Π.Α. λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων έως και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.           

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (ανεξαρτήτως σχολής, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λπ.), λειτουργεί Παρασκευή (17.00-21.00) και Σάββατο (09.00-13.00) και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (
blendedlearning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο philman[at]ppp.uoa[dot]grκαι το 210 7277880, ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://philman.ppp.uoa.gr/.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Οι πλήρεις υποψηφιότητες θα εντάσσονται σε διαδικασία προεπιλογής πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων.