ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος “Πολιτική Οικονομία της Κοινωνικής Πολιτικής" δεν θα πραγματοποιηθεί την 26η/2/2024. Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τη νέα ημερομηνία εξέτασης 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να ενημερώνονται  μέσω της e-class του μαθήματος.