Αρχική σελίδα

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 


Υποδοχή Πρωτοετών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

 

Μήνυμα Προέδρου Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο, συμβάλλει στην οικονομική έρευνα και χαρακτηρίζεται από  σημαντική, πολυδιάστατη και ευρεία συνεισφορά  στον οικονομικό, επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρας μας.

Το Τμήμα παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλής οικονομικής παιδείας και κατάρτισης, ενώ μέρος αυτών παρέχεται στην Αγγλική γλώσσα βάσει συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού. Το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με επαγγελματικές και επιστημονικές εξειδικεύσεις, μόνο του και σε συνεργασία με άλλα τμήματα και πανεπιστήμια. Προσφέρει επίσης ένα διεθνούς εμβέλειας ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην οικονομική επιστήμη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διακρίνονται επιστημονικά και επαγγελματικά τόσο στη χώρα μας, όσο και το διεθνή χώρο. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υψηλού επιπέδου σπουδές με  έργο δημοσιευμένο σε διεθνή περιοδικά, το οποίο συμβάλλει  στην ελληνική και τη διεθνή οικονομική βιβλιογραφία και πρακτική.

Στον ιστόχωρο παρουσιάζεται το Τμήμα, το προσωπικό, η οργάνωση και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς επίσης το ερευνητικό έργο που διεξάγεται. Μεταξύ άλλων, περιγράφονται η διοικητική στήριξη, οι υπηρεσίες του Τμήματος προς τους φοιτητές του, η Βιβλιοθήκη, τα Εργαστήρια, η Πρακτική Άσκηση, η φοιτητική μέριμνα,  η μονάδα προσβασιμότητας για ΦμεΑ. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες προς τους φοιτητές. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τα μέλη του Τμήματος, καθηγητές και διοικητικούς, όταν χρειάζεται.

Ο Πρόεδρος

 Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος

 

 

 

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-21

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 (Επικαιροποίηση 19-10-2020) 

   

 Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-21   (Επικαιροποίηση 14/10/2020)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το (ΠΜΣ) «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems)» για το ακαδ. έτος 2020-21

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή νέων φοιτητών 

ΣΤΟ ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 - Αίτηση

  

 Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" 2020-2021


  Προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών για το ΠΜΣ «Ποσοτική Επενδυτική – Quantitative Investing» ακαδ. έτος 2020-21

Προκήρυξη νέων θέσεων για το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management» 2020-2021    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Προκήρυξη νέων θέσεων για το ΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» 2020-2021  -  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

    

Προκήρυξη του ΔΜΠΣ "ΜΒΑ-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2020)