Αρχική σελίδα

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  ΑΙΤΗΣΗ

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 (με αλλαγές)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 (Με αλλαγές) 22-1-2016

(Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων έως 8/1/2016 και διανομής έως 22/1/2016) 

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 

 

 Έναρξη αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών»

Σας ανακοινώνουμε ότι τα Τμήματα: 1) Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, 2) Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ,θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο«Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Γρυπάρειο Μέγαρο,Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Γραφείο 508, 5ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 210 3689453). 

 ΦΕΚ του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος  με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών» 

 Μήνυμα Προέδρου Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο, συμβάλλει στην οικονομική έρευνα και χαρακτηρίζεται από  σημαντική, πολυδιάστατη και ευρεία συνεισφορά  στον οικονομικό, επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρας μας.

Το Τμήμα παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλής οικονομικής παιδείας και κατάρτισης, ενώ μέρος αυτών παρέχεται στην Αγγλική γλώσσα βάσει συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού. Το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με επαγγελματικές και επιστημονικές εξειδικεύσεις, μόνο του και σε συνεργασία με άλλα τμήματα και πανεπιστήμια. Προσφέρει επίσης ένα διεθνούς εμβέλειας ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην οικονομική επιστήμη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διακρίνονται επιστημονικά και επαγγελματικά τόσο στη χώρα μας, όσο και το διεθνή χώρο. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υψηλού επιπέδου σπουδές με  έργο δημοσιευμένο σε διεθνή περιοδικά, το οποίο συμβάλλει  στην ελληνική και τη διεθνή οικονομική βιβλιογραφία και πρακτική.

Στον ιστόχωρο παρουσιάζεται το Τμήμα, το προσωπικό, η οργάνωση και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς επίσης το ερευνητικό έργο που διεξάγεται. Μεταξύ άλλων, περιγράφονται η διοικητική στήριξη, οι υπηρεσίες του Τμήματος προς τους φοιτητές του, η Βιβλιοθήκη, τα Εργαστήρια, η Πρακτική Άσκηση, η φοιτητική μέριμνα,  η μονάδα προσβασιμότητας για ΦμεΑ. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες προς τους φοιτητές. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τα μέλη του Τμήματος, καθηγητές και διοικητικούς, όταν χρειάζεται.

Ο Πρόεδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης