Αρχική σελίδα

 

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017-18

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  -  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ''ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ'' 2018/19  -     ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» “APPLIED RISK MANAGEMENT”   -  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ

''ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ'' 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 2018-19 

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΜΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"


Μήνυμα Προέδρου Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο, συμβάλλει στην οικονομική έρευνα και χαρακτηρίζεται από  σημαντική, πολυδιάστατη και ευρεία συνεισφορά  στον οικονομικό, επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρας μας.

Το Τμήμα παρέχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλής οικονομικής παιδείας και κατάρτισης, ενώ μέρος αυτών παρέχεται στην Αγγλική γλώσσα βάσει συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού. Το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με επαγγελματικές και επιστημονικές εξειδικεύσεις, μόνο του και σε συνεργασία με άλλα τμήματα και πανεπιστήμια. Προσφέρει επίσης ένα διεθνούς εμβέλειας ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην οικονομική επιστήμη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διακρίνονται επιστημονικά και επαγγελματικά τόσο στη χώρα μας, όσο και το διεθνή χώρο. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υψηλού επιπέδου σπουδές με  έργο δημοσιευμένο σε διεθνή περιοδικά, το οποίο συμβάλλει  στην ελληνική και τη διεθνή οικονομική βιβλιογραφία και πρακτική.

Στον ιστόχωρο παρουσιάζεται το Τμήμα, το προσωπικό, η οργάνωση και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς επίσης το ερευνητικό έργο που διεξάγεται. Μεταξύ άλλων, περιγράφονται η διοικητική στήριξη, οι υπηρεσίες του Τμήματος προς τους φοιτητές του, η Βιβλιοθήκη, τα Εργαστήρια, η Πρακτική Άσκηση, η φοιτητική μέριμνα,  η μονάδα προσβασιμότητας για ΦμεΑ. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες προς τους φοιτητές. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τα μέλη του Τμήματος, καθηγητές και διοικητικούς, όταν χρειάζεται.

Ο Πρόεδρος

 Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης