Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Επιλέξτε τη θεματική ενότητα που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα μαθήματα.

Η Φιλοσοφία των Ενοτήτων

Ο βασικόςσκοπόςτων ενοτήτων είναι να καθοδηγούν τους φοιτητές στην προσπάθεια συγκρότησης ενός συνεκτικού προγράμματος σπουδών στη βάση συνεργιών μεταξύ μαθημάτων που θεραπεύει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Οι παραπάνω 5 ενότητες είναι ενδεικτικές των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν οι οικονομικές επιστήμες. Λέμε ενδεικτικές καθώς θα μπορούσαν να υπάρχουν περαιτέρω εξειδικεύσεις, στο πλαίσιο περισσότερων ενοτήτων. Ακόμα και τα μαθήματα της κάθε ενότητας είναι ενδεικτικά, υπό την έννοια ότι δεν εξαντλούν τα ζητήματα του πραγματεύονται,  σύμφωνα με τον τίτλο της ενότητας. Πράγματι, υπάρχει πλειάδα σχετικών μαθημάτων που συγκαταλέγονται όχι στον Πίνακα 3 αλλά στον Πίνακα 4. Σε επόμενα έτη, καθώς οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί φέτος θα προχωρούν τις σπουδές τους και θα χρειαστούν καλύτερη καθοδήγηση για τις επιλογές τους, οι (επόμενοι) Οδηγοί Σπουδών (καθώς και η ιστοσελίδα του Τμήματος) θα προσφέρουν συμβουλές και πληροφορίες για πιθανές επιλογές από τους Πίνακες 2, 3 & 4 οι οποίοι θα συνάδουν με τις ενότητες του Πίνακα 3.

Η δομή των ενοτήτων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  Κάθε ενότητα αποτελείται από 6 μαθήματα. Τα πρώτα 4 από αυτά σχετίζονται άμεσα με τον τίτλο, ή την θεματική, της ενότητας ενώ τα τελευταία 2 μαθήματα (βλ. τα σκιασμένα μαθήματα των δύο τελευταίων σειρών) της κάθε ενότητας ανήκουν σε άλλη θεματική (π.χ. τα Δυναμικά Μαθηματικά της ενότητας Οικονομική Θεωρία και Ιστορία ανήκουν στην θεματική Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφορική). Ο λόγος για αυτή την «συμβίωση» μαθημάτων διαφορετικών θεματικών υπό την ίδια ενότητα είναι ότι, στις οικονομικές επιστήμες, υπάρχουν σημαντικές συνέργιες μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων. Ο σκοπός των ενοτήτων, όπως εξήγησε η προηγούμενη παράγραφος, δεν είναι να «καθηλώσουν» τους φοιτητές σε μία θεματική αλλά να τους καθοδηγήσουν στην συγκρότηση ενός συνεκτικού και επιστημονικά άρτιου προγράμματος σπουδών.

 

Ενότητα «Οικονομική Θεωρία και Ιστορία»

Πρόκειται για τα θεμέλια της οικονομικής επιστήμης. Η οικονομική θεωρία, που αρχικά ήταν γνωστή παγκοσμίως ως Πολιτική Οικονομία (βλ. την εισαγωγή με τίτλο Οι Οικονομικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αναφέρεται η ίδρυση εν έτει 1837 της έδρας της Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), είναι μία σχετικά νέα επιστήμη που, κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ως υπο-προϊόν της ίδιας ιστορικής διαδικασίας που «γέννησε» τις κοινωνίες της αγοράς ή τις βιομηχανικές κοινωνίες.

Από το 1776, όταν ο Adam Smith δημοσίευσε τον «Πλούτο των Εθνών», έως σήμερα, η οικονομική θεωρία πασχίζει να διαφωτίσει τις κοινωνίες για τους οικονομικούς «νόμους» που τις διέπουν. Δεν υπάρχει οικονομική πολιτική, πολιτική πρόταση, επιχειρηματική στρατηγική ή ιστορική ανάλυση του σύγχρονου κόσμου που να μην στηρίζεται (ακούσια ή εκούσια) σε κάποια οικονομική θεωρία ή υπόδειγμα.

Τα τέσσερα θεματικά μαθήματα της ενότητας «Οικονομική Θεωρία και Ιστορία» συνιστούν «δείγματα γραφής» του τρόπου με τον οποίο οι θεωρητικοί οικονομολόγοι και οι ιστορικοί των κοινωνιών της αγοράς προσεγγίζουν τα πολλά, δύσβατα και συναρπαστικά ερωτήματα που αφορούν στην παραγωγή και διανομή του πλούτου της γης, των εθνών και των περιφερειών.

Το μάθημα της «ECO411 Προχωρημένης Μακροοικονομικής» επιτρέπει στους φοιτητές να προσπελάσουν ερωτήματα που αφορούν την ανεργία, τον πληθωρισμό, την κατανομή εισοδήματος κλπ υπό το πρίσμα των τελευταίων επιστημονικών άρθρων και εργασιών οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί ακόμα στα τυποποιημένα εγχειρίδια.

Η «ECO412 Θεωρία Παιγνίων» αποτελεί την πιο συναρπαστική εξέλιξη στο χώρο της οικονομικής θεωρίας των τελευταίων πενήντα ετών – έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο που διατυπώνονται τόσο οι μικροοικονομικές όσο και οι μακροοικονομικές θεωρήσεις και, επί πλέον, έχει οδηγήσει σε γόνιμες συζητήσεις για το κατά πόσον, στο πλαίσιο της μαθηματικής γλώσσας της «Θεωρίας Παιγνίων», μπορεί να γίνει μία εκ βαθέων επαναθεώρηση όλων των κοινωνικών επιστημών.

Η «HIS201 Οικονομική Ιστορία του 20ου Αιώνα» είναι ένα μάθημα επίκαιρο όσο ποτέ. Σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία ταλανίζεται από μία βαθειά οικονομική κρίση η οποία παραπέμπει στην Μεγάλη Ύφεση του Μεσοπολέμου, ένα μάθημα που διασυνδέει την Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση με την περίοδο του Μεσοπολέμου και κατόπιν με την μεταπολεμική περίοδο, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στους φοιτητές να αναλογιστούν τις προοπτικές της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής ζωής.

Το μάθημα «PEC411 Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία Ι» καταδεικνύει την σημασία που δίνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στον μεθοδολογικό πλουραλισμό. Το εν λόγω μάθημα προσφέρεται λόγω της αξίας του που είναι παντελώς ανεξάρτητη από το κατά πόσον κάποιος/α συμφωνεί με τα πολιτικά πιστεύω του Karl Marx. Προσφέρεται επειδή η οικονομική σκέψη του Marx αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής οικονομίας και σημείο αναφοράς για όλη την οικονομική θεωρία. Αξίζει να σημειωθεί, πρώτον, ότι ο Marx ήταν ο πρώτος οικονομολόγος που διατύπωσε συγκεκριμένη οικονομική θεωρία για τα βαθειά αίτια των οικονομικών κρίσεων, και, δεύτερον, ότι ο Marx έχει επηρεάσει σημαντικούς διανοούμενους, όπως π.χ. ο Joseph Schumpeter, εντελώς διαφορετικής πολιτικής αντίληψης και κουλτούρας.

Τα δύο δια-θεματικά μαθήματα της ενότητας «Οικονομική Θεωρία και Ιστορία», δηλαδή το «MGT473 Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης» και το «MTH302 Δυναμικά Μαθηματικά», συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο τον κατάλογο των 6 μαθημάτων της ενότητας. Συγκεκριμένα,

Το μάθημα «MGT473 Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης» συνεισφέρει μία σύγχρονη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, θεωρητική ματιά στο «εσωτερικό» των επιχειρήσεων. Αντίθετα με παραδοσιακές μικροοικονομικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις ορίζονται καλώς ως οργανισμοί που στόχο έχουν την μεγιστοποίηση μιας καλώς ορισμένης συνάρτησης κέρδους, το συγκεκριμένο μάθημα μελετά την κοινωνιολογία, τους θεσμούς, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τα οργανικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.

Το μάθημα «MTH302 Δυναμικά Μαθηματικά» αναλύει στους φοιτητές τις μαθηματικές μεθόδους που μας απελευθερώνουν από την στατική ανάλυση, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε με την γνωστή σαφήνεια των μαθηματικών τις προσπάθειες των ατόμων, των επιχειρήσεων, των οργανισμών, του κράτους κλπ., να δράσουν αποτελεσματικά στον πραγματικό ή ιστορικό χρόνο στο πλαίσιο ενός συνεκτικού πλάνου.

Βασικά Μαθήματα Επιλογής που συνάδουν με την ενότητα «Οικονομική Θεωρία και Ιστορία»:

 • PEC311 Πολιτική Οικονομία της  Παγκοσμιοποίησης
 • PEC312 Πολιτική Οικονομία Κοινωνικής Πολιτικής
 • ECO313 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • SOC301 Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών
 • ECO314 Μακροοικονομική της Ανάπτυξης

 

Ενότητα «Ανάπτυξη και Οικονομική Πολιτική»

Η ενότητα αυτή προσφέρει ένα σύνολο έξι μαθημάτων για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν περισσότερο στην ανάλυση της αναπτυξιακής δυναμικής των οικονομιών στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα. Η ενότητα αυτή διαμορφώθηκε με τη σύνθεση θεωρητικών προσεγγίσεων, τεχνικών μέτρησης και εμπειρικής παρουσίασης των  αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Τα γενικά χαρακτηριστικά και οι θεμελιώδεις μηχανισμοί που τροφοδοτούν τη διαδικασία μετασχηματισμού των οικονομιών εξετάζονται υπό το πρίσμα της διεθνοποίησης των αγορών σε συνδυασμό με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή των βασικών εννοιών της οικονομικής ανάλυσης σχετικά με την αναγκαιότητα και τους περιορισμούς κατά την άσκηση οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με συγκεκριμένη εξειδίκευση στην ελληνική οικονομία.

 

 

Ενότητα «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική»

Η Ενότητα αυτή αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της οικονομικής επιστήμης της αγοράς και των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο επιστημονικός χώρος της ενότητας περιλαμβάνει θέματα που αναπτύσσονται γύρω από τη θεωρία της επιχείρησης, της επιχειρησιακής οργάνωσης και της επιχειρηματικής στρατηγικής και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων και θέματα που εστιάζονται στις αγορές και προϊόντα χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων. Η ενότητα προσφέρει εκείνα τα μαθήματα που προετοιμάζουν τους φοιτητές να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ για εκείνους τους φοιτητές που αναζητούν θεωρητική και εμπειρική γνώση προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα τέσσερα θεματικά μαθήματα της ενότητας «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική» παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη χρηματοοικονομική επιστήμη, τις θεματικές προσεγγίσεις και την εμπειρική ανάλυση στο χώρο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου αλλά και τη θεωρία της επιχείρησης από τη πλευρά της.

Το μάθημα «FIN331 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» θεωρείται ως κομβικό, καθώς εισάγει το φοιτητή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη δομή, οργάνωση  και λειτουργία του, στις θεωρητικές προσεγγίσεις αποτίμησης των αξιογράφων – ομολογιών, μετοχών- στη θεωρία του  χαρτοφυλακίου και στο υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων για την ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην απόδοση και στον κίνδυνο, στους εμπειρικούς ελέγχους του υποδείγματος αυτού, στην υπόθεση της ορθολογικής συμπεριφοράς  της αγοράς κεφαλαίου, στα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, στο πιστωτικό κίνδυνο και στα παράγωγα προϊόντα.

Το μάθημα «FIN332 Αγορές Χρήματος και Κεφάλαια ΙΙ» παρουσιάζει προχωρημένα  θέματα της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου, με την ανάλυση σύγχρονων μορφών χρηματοοικονομικών αγορών και επιλογής εναλλακτικών μορφών επενδύσεων με γνώμονα την σχέση απόδοσης και κινδύνου. Αναλύονται οι αγορές παράγωγων προϊόντων, δίνοντας αρχικά έμφαση στη διαχείριση του κινδύνου, του τρόπου λειτουργίας της αγοράς παραγώγων και της διεξαγωγής και εκκαθάρισης των συναλλαγών, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και συγκεκριμένα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα συμβόλαια δικαιωμάτων καθώς και τα υποδείγματα αποτίμησης των ως άνω παράγωγων προϊόντων. Επίσης, παρουσιάζονται οι ανοικτές πωλήσεις και τα παράγωγα δανεισμού τίτλων.

Το μάθημα «FIN333 Τραπεζική Ι» ξεκινά από τις έννοιες που αφορούν τη θεωρία του καταναλωτή και τις αγορές και προχωρά εξειδικεύοντας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις λειτουργίες του. Παρουσιάζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα ως μέρος του διεθνούς περιβάλλοντος των αγορών και αναλύονται οι βασικές διεθνείς χρηματοπιστωτικές σχέσεις. Παρουσιάζονται πέραν των παραδοσιακών, οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης, που έχουν εμπλουτίσει πλέον τις χρηματοδοτικές σχέσεις, ενώ το μάθημα ολοκληρώνεται με την διαχείριση των κινδύνων στις χρηματοοικονομικές αγορές με τη χρήση εργαλείων που διαπραγματεύονται σε αυτές.

Το μάθημα «MGT334 Θεωρία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων» εξετάζει τις θεωρίες και στρατηγικές των επιχειρήσεων για απόκτηση διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εστιάζει σε τέσσερα θεωρητικά πλαίσια ( της δύναμης επί κλάδου- ανταγωνιστών, του κόστους συναλλαγών, των πόρων- γνώσης και αυτό της συμπεριφοράς και σύγκρουσης) στη στατική και εξελικτική τους διάσταση, και τέσσερα βασικά είδη στρατηγικών κινήσεων. Επίσης, διερευνά τις εξής τέσσερις ερωτήσεις:

 • Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις;
 • Τι προσδιορίζει το «άριστο» μέγεθος και όριο της επιχείρησης;
 • Τι προσδιορίζει την επέκταση της επιχείρησης;
 • Ποιο μείγμα στρατηγικής είναι καλύτερο για να επιτευχθεί διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Τέλος, εξετάζεται η σχέση διατηρήσιμου πλεονεκτήματος επιχειρήσεων  και οικονομικής διατηρησιμότητας.

Τα δύο διαθεματικά μαθήματα της ενότητας, «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική», δηλαδή, «HIS401 Ιστορία των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Θεσμών» και «QNT402Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις» συμπληρώνουν περιεκτικά τον κατάλογο των 6 μαθημάτων της ενότητας.

Το μάθημα «HIS401 Ιστορία των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Θεσμών», αναφέρεται στη μελέτη της ανάπτυξης της σύγχρονης επιχείρησης με έμφαση στους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς που αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία διακόσια χρόνια, στο κόσμο. Εξετάζονται επί μέρους θεματικές στην ιστορία των επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών θεσμών, όπου επιχειρείται η παρουσίαση διαφόρων θεωρητικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιεί η ιστοριογραφία των επιχειρήσεων.

Το μάθημα «QNT402 Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις» παρουσιάζει τις μεθόδους ανάλυσης των συνιστωσών των χρονολογικών σειρών, τις μεθόδους και τα υποδείγματα προβλέψεων, τις βασικές στατιστικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών καθώς και τα υποδείγματα χρονολογικών σειρών- στασιμα υποδείγματα μονομεταβλητών χρονολογικών σειρών,  μη στάσιμες χρονολογικές σειρές- τους διαγνωστικούς ελέγχους υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών,και τις προβλέψεις με υποδείγματα πολλαπλής παλινδρόμησης.

 

 

 

Ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφορική»

Πρόκειται για μια ενότητα με μαθήματα αναλυτικού χαρακτήρα που ενισχύουν την ποσοτική διάσταση του προγράμματος σπουδών. Βρίσκονται στον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι οικονομικές  επιστήμες. Τα «MTH301Γραμμικά Μαθηματικά» είναι η ουσιαστική συνιστώσα για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα της ενότητας, τόσο ως εργαλείο θεμελίωσης θεωριών και μεθόδων, όσο και για την ανάπτυξη γραμμικών υποδειγμάτων στις κοινωνικές επιστήμες. Η «QNT302Στατιστική ΙΙΙ»  περιλαμβάνει ύλη απαραίτητη ως γενικό θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση και την περαιτέρω μελέτη θεμάτων Στατιστικής και Οικονομετρικής μεθοδολογίας, καθώς και ειδικότερες μεθόδους, κλασικές και μη κλασικές, που είναι χρήσιμες στην ανάλυση Στοχαστικών υποδειγμάτων του ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος του οικονομολόγου. Η «QNT301 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία» συνδυάζει τις γνώσεις Οικονομετρίας με την Οικονομική Ανάλυση -τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και πρακτικής εφαρμογής- προκειμένου να εκφραστούν εμπειρικά οικονομικές σχέσεις και να ερμηνευθεί η συμπεριφορά οικονομικών μεγεθών. Οι «CSC301 Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων» αφορούν στις σύγχρονες μεθόδους πληροφορικής για την οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων που κατόπιν οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν στις αναλύσεις τους. Η «QNT401Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα» εισάγει τους φοιτητές στον επιστημονικό κλάδο της Επιχειρησιακής Έρευνας- Διοικητικής Επιστήμης, μέσα από την παρουσίαση βασικών εννοιών της και την χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων  για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων βελτιστοποίησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανισμούς. Εστιάζεται στην κατανόηση της σημασίας των τεχνικών της Διοικητικής Επιστήμης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, και την αξιοποίησή τους στη λήψη σωστών-βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των απαραιτήτων προσόντων για τη μορφοποίηση προβλημάτων, την ανάλυση και παρουσίαση των ευρημάτων με αποτελεσματικό τρόπο, και τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών εργαλείων λύσης. Η «ECO412 Θεωρία Παιγνίων» (βλπ επίσης την ενότητα «Οικονομική Θεωρία και Ιστορία») εκφράζει τα μαθηματικά από τα οποία ξεκίνησε, σε κοινωνική και οικονομική σκέψη, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο κατανόησης του οικονομικού κόσμου.

 

Βασικά Μαθήματα Επιλογής που συνάδουν με την ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφορική»:

 • QNT301 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • CSC202 Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων

 

 

Ενότητα «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

Η ενότητα αυτή προσφέρει μαθήματα εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να συνδυάζουν τη μετάβαση από την οικονομική θεωρία στα πρακτικά πεδία εφαρμογής της. Προϋποθέτει τη γνώση αντίστοιχων βασικών οικονομικών θεωριών οι οποίες παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης και διερεύνησης των οικονομικών σχέσεων και

αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένες αγορές και τομείς των κοινωνιών της αγοράς, π.χ. την αγορά εργασίας, το βαθμό συγκέντρωσης και ανταγωνισμού σε πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους κλάδους, τις τηλεπικοινωνίες, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομισματική πολιτική, την διαχείριση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής κλπ. Η Εφαρμοσμένη Οικονομική παρουσιάζεται στους φοιτητές μέσα από σημαντικά και ενδιαφέροντα ερωτήματα τα οποία καλούνται να απαντήσουν κάνοντας χρήση της οικονομικής θεωρίας και της εμπειρικής μελέτης, π.χ. πως εξηγεί η μικροοικονομική θεωρία τις ιστορικά χαμηλότερες αμοιβές των γυναικών στην αγορά εργασίας ή ποια τα οικονομικά αίτια του φαινομένου του θερμοκηπίου ή πόσο βιώσιμο είναι ένα καρτέλ στην αγορά γαλακτοκομικών ή ενέργειας;

Τα τέσσερα θεματικά μαθήματα της ενότητας «Εφαρμοσμένη Οικονομική» δίνουν στους φοιτητές μια εξαιρετική πρώτη «γεύση» εφαρμογών της οικονομικής σκέψης:

Το μάθημα της «ECO451 Βιομηχανικής Οικονομικής ΙI» αποτελεί ίσως την πιο σημαντική εφαρμογή της μικροοικονομικής θεωρίας καθώς διαπραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο ο ανταγωνισμός, οι τιμές, οι επενδύσεις και η παραγωγική διαδικασία των διάφορων κλάδων μιας οικονομίας εξαρτώνται από τον αριθμό των επιχειρήσεων, τη μεταξύ τους σύμπραξη, τις στρατηγικές αποτροπής εισόδου στον κλάδο, τις διαφορετικές μορφές ανταγωνισμού (εκ των οποίων πολλές δεν βασίζονται στην μείωση των τιμών) κλπ.

Η «ECO452 Οικονομική της Εργασίας» μελετά πως λειτουργούν οι αγορές εργασίας μέσα στο σύγχρονο και μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον με τη χρησιμοποίηση των κλασικών μεθόδων της Μικροοικονομικής και Μακρο-οικονομικής θεωρίας. Συνδυάζοντας μακροοικονομικές, μικροοικονομικές και εμπειρικές μεθόδους ανάλυσης το μάθημα έχει ως στόχο να απαντήσει καίρια ερωτήματα σχετικά με τον προσδιορισμό της ανεργίας, των μισθών, της κατανομής των εισοδημάτων, τη ζήτηση και προσφορά εργασίας, το ρόλο των εργατικών συνδικάτων και τις επιδράσεις τους στο μισθό και την απασχόληση, το ρόλο της μετανάστευσης, τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας βάση του φύλου ή της εθνότητας, την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο κ.λ.π.

Στο μάθημα «ECO453 Οικονομικά της Τεχνολογίας» παρουσιάζονται οι σύγχρονες αναλύσεις και θεωρήσεις για τη σχέση της τεχνολογίας με μια σειρά από οικονομικές σχέσεις, όπως: βασικές έννοιες γύρω από την τεχνολογική αλλαγή, την καινοτομία και τα χαρακτηριστικά τους, το ρόλο της τεχνολογίας στην ανάπτυξη και εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών, τις στρατηγικές δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσα από την τεχνολογική αλλαγή, τη σχέση μεγέθους και δομής αγοράς με την τεχνολογική αλλαγή, τη σημασία των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις της τεχνολογικής αλλαγής σε κεντρικά οικονομικά μεγέθη, όπως τιμές, κέρδη, αμοιβές.

Η «ECO454 Εφαρμοσμένη Νομισματική Θεωρία» είναι ένα μάθημα που επιτρέπει στους φοιτητές να δουν εκ του σύνεγγυς τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία, σε συνδυασμό με τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομετρία, επηρεάζει την άσκηση της νομισματικής πολιτικής από αρχές και θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας ή το Federal Reserve των ΗΠΑ.

Τα δύο δια-θεματικά μαθήματα της ενότητας «Εφαρμοσμένη Οικονομική»  δηλαδή «FIN331 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι» και «QNT301Εφαρμοσμένη Οικονομική», συμπληρώνουν τον κατάλογο των 6 μαθημάτων της ενότητας με τρόπο ενισχυτικό προς τα παραπάνω τέσσερα μαθήματα της θεματικής. Συγκεκριμένα,

Το μάθημα «FIN331 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι» εισάγει τους φοιτητές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, στα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, τις μεθόδους αποτίμησης των αξιογράφων, τα υποδείγματα εκτίμησης της σχέσης απόδοσης και κινδύνου που συνδέεται με τις κεφαλαιαγορές  αλλά και τις υποθέσεις της ορθολογικής συμπεριφοράς της κεφαλαιαγοράς.

Το μάθημα «QNT301Εφαρμοσμένη Οικονομετρία» συνεισφέρει χρήσιμα εργαλεία στους φοιτητές που επιλέγουν τούτη την ενότητα καθώς τους εφοδιάζει με τα μέσα που είναι απαραίτητα για την εμπειρική μελέτη των θεωρητικών εικασιών οι οποίες προκύπτουν όταν τα οικονομικά υποδείγματα εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα, πρακτικά ζητήματα που πραγματεύεται η ενότητα «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

Βασικά Μαθήματα Επιλογής που συνάδουν με την ενότητα «Εφαρμοσμένη Οικονομική»:

 • ECO311 Βιομηχανική Οικονομική Ι
 • ECO312 Οικονομικά του Περιβάλλοντος