Menu

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

QNT201-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΕΞΑΜΗΝΟ 3Ο)

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός: QNT201

Εξάμηνο: Α΄ και Β’

Διδάσκοντες: Δ. Κυριακοπούλου-  Ι. Μπασιάκος  

Σκοπός

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Στατιστική Ι. Κατ’ αρχάς δίνονται οι έννοιες των συνεχών τυχαίων μεταβλητών και των βασικών συνεχών κατανομών. Ακολούθως, για να αναπτυχθούν οι μέθοδοι της στατιστικής συμπερασματολογίας, εισάγονται οι  έννοιες του τυχαίου δείγματος, της τυχαίας δειγματοληψίας και των κατανομών δειγματοληψίας. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το αντικείμενο της Επαγωγικής Στατιστικής, που αποτελεί τον κύριο στόχο του μαθήματος και περιέχει τη μεθοδολογία για την εκτίμηση ή πρόβλεψη των χαρακτηριστικών του πληθυσμού, με βάση τα αποτελέσματα, τα οποία εξάγονται από την ανάλυση των πληροφοριών που προκύπτουν από το δείγμα. Κατάλληλες μέθοδοι ελέγχου παρέχουν τη δυνατότητα να διαπιστωθεί αν τα δεδομένα του δείγματος υποστηρίζουν ικανοποιητικά την υπόθεση ότι μια παράμετρος /(σχέση παραμέτρων) του πληθυσμού /(πληθυσμών) ισούται με μια συγκεκριμένη τιμή. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη μέθοδο της ανάλυσης διακύμανσης, που χρησιμεύει για την εκτίμηση και τον έλεγχο διαφόρων παραγόντων που επιδρούν ταυτόχρονα στο χαρακτηριστικό που ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε. Τέλος, αναπτύσσεται η μεθοδολογία εκτίμησης των παραμέτρων κατάλληλου στοχαστικού γραμμικού υποδείγματος, που εκφράζει τη γραμμική σχέση δύο τυχαίων μεταβλητών. Για την καταλληλότητα του υποδείγματος εξετάζονται διάφορα κριτήρια και για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ελέγχεται η ισχύς των υποθέσεων που έχουν τεθεί.

Περιεχόμενο

1.  Θεωρία Πιθανοτήτων – Μέρος ΙΙ:

Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές (μονομεταβλητές και διμεταβλητές). Βασικές θεωρητικές συνεχείς κατανομές (Κανονική, Ομοιόμορφη, Εκθετική, Γάμμα).

Κεντρικό οριακό θεώρημα και εφαρμογές του. Τυχαία δείγματα, τυχαία δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας.

2.  Στατιστική Συμπερασματολογία

Σημειακή Εκτιμητική. Ιδιότητες εκτιμητριών. Μέθοδοι εύρεσης εκτιμητριών. Εκτίμηση με διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων.

3.  Ανάλυση Διακύμανσης και Παλινδρόμησης.

Ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα και ως προς δύο παράγοντες.

Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση.

Διδακτικά βοηθήματα

Ελληνικά:

Γ. Δονάτος & Β. Χομπάς,. Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998

Π. Ζαΐρης, Στατιστική Μεθοδολογία, Εκδόσεις Κριτική, 2005.

Ξενόγλωσσα:

A. Mood., F. Graybill. &  D. Boes, “Introduction to the theory of Statistics”, 3rd edn, McGraw Hill, 1974

R. D. Mason & D. A. Lind, “Statistical Techniques in Business and Economics”, 8th edn, Irwin, 1993.