Menu

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

QNT101-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (ΕΞΑΜΗΝΟ 2Ο)

Περιγραφή Μαθήματος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  Ι

Κωδικός: QNT101

Εξάμηνο: Α΄ και Β’

Διδάσκοντες: Θ. Νικολέρης 

Σκοπός

Στο μάθημα επιχειρείται η εισαγωγή στη στατιστική μεθοδολογία, η γνώση της οποίας είναι αναγκαία για την επιστημονική διερεύνηση των χαρακτηριστικών των διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών μεγεθών και των σχέσεων μεταξύ των αυτών. Ειδικότερα, διδάσκονται:

Η Περιγραφική Στατιστική, της οποίας οι τεχνικές περιορίζονται στην αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών ενός αριθμού μετρήσεων, που αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα μεγέθη, η θεωρία των αριθμοδεικτών, που είναι απαραίτητοι για την αποτύπωση των οικονομικών εξελίξεων και η Θεωρία Πιθανοτήτων, η οποία μελετά τους νόμους που διέπουν τα καλούμενα τυχαία φαινόμενα και αποτελεί το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο της στατιστικής μεθοδολογίας. Ειδικότερα εξετάζονται οι κανόνες υπολογισμού των πιθανοτήτων, οι διακριτές τυχαίες μεταβλητές και διμεταβλητές και οι βασικές διακριτές κατανομές.

Περιεχόμενο

1.  Περιγραφική Στατιστική και Αριθμοδείκτες

Έννοια και είδη των στατιστικών στοιχείων. Μέθοδοι συλλογής τους και μέθοδοι παρουσίασης ποσοτικών, ποιοτικών και χρονολογικών στοιχείων  με πίνακες και διαγράμματα. Ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων (υπολογισμός μέτρων θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας, κύρτωσης και συγκέντρωσης σε αρχικά δεδομένα και σε κατανομές συχνοτήτων).

Θεωρία αριθμοδεικτών. Δείκτης τιμών καταναλωτή.

2.  Θεωρία Πιθανοτήτων – Μέρος Ι.

Συνδυαστική ανάλυση. Ορισμοί και ιδιότητες της πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Θεώρημα ολικής πιθανότητας και θεώρημα Bayes.

Διακριτές τυχαίες μεταβλητές (μονομεταβλητές και διμεταβλητές). Βασικές θεωρητικές διακριτές κατανομές (Υπεργεωμετρική, Διωνυμική, Γεωμετρική, Pascal, Poisson).

Διδακτικά βοηθήματα

Ελληνικά

Π. Ζαΐρης, Στατιστική Μεθοδολογία, Εκδόσεις Κριτική, 2005.

Γ. Δονάτος & Β. Χομπάς, Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998

Ξενόγλωσσα

L. Kazmier & N. Pohl,. Basic Statistics for Business and Economics, McGraw -Hill, 1987.

D. Moore & G. McCabe. Introduction to the Practice of Statistics, W. H. Freeman & Cο, 2003.