ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ (ΠΜΣ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (UNIVERSITY OF ATHENS MBA) – ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INFO DAY

Στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών με έναρξη μαθήματων την 1η Οκτωβρίου 2022, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διοίκηση Επιχειρήσεων (University  of  Athens  MBA) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει διαδικτυακή παρουσίαση (Info Day), μέσω Teams, του Προγράμματος. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.

Ημερομηνία:  Παρασκευή 10/06/2022, ώρα 19:00.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19

Συνημμένα θα δείτε το banner της εκδήλωσης και την αφίσα με το κείμενο.

Το University of Athens MBA του ΕΚΠΑ προσφέρει τέσσερεις επιλογές φοίτησης που καλύπτουν όλους τους κλάδους επιχειρήσεων σε ότι έχει να κάνει με το management.

Οι προσφερόμενες επιλογές φοίτησης είναι:

  • ΜΒΑ (General Track)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management),
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα: http://mba.econ.uoa.gr/

Για αίτηση εγγραφής: επιλέξτε εδώ.