ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΜΣ «ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ» VIRTUAL OPEN DAY 2022

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Το ΠΜΣ «Ποσοτική Επενδυτική» διοργανώνει την Πέμπτη 16 Ιουνίου και ώρα 18:00 την εκδήλωση Virtual Open Day 2022,

με θέμα την παρουσίαση και ανοιχτή συζήτηση με διδάσκοντες και αποφοίτους του Προγράμματος και με στόχο οι διδάσκοντες να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες

τη βασική του φιλοσοφία, μαζί με απόφοιτους που θα μοιραστούν την προσωπική τους εμπειρία και θα απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν την επόμενη μέρα στο χώρο εργασίας.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα είναι ικανό να επιλύει σύνθετα προβλήματα στα Χρηματοοικονομικά, την Ανάλυση Κινδύνου

και την Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων, βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης από τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, και την Επιστήμη των Υπολογιστών.

QI INVITATION (Virtual Invitation)

Ελεύθερη συμμετοχή μέσω Webex: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m8cf4b44b1055cae8f768e692bdaf4d1b

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________