ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ, 24-6-2022: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ.