ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπητές και αγαπητοί Απόφοιτοι μέλη του alumni ΕΚΠΑ,

      Στον κάτωθι υπερσύνδεσμο παρατίθεται ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα συμβάλλει στην εκπόνηση Ιδρυματικής μελέτης με αντικείμενο την αποτίμηση της διασύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.:

Ερωτηματολόγιο Ιδρυματικής Μελέτης Αποφοίτων ΕΚΠΑ http://icapgroup.ekpa-institutional-survey.alchemer.com/s3/

      Στο πλαίσιο αυτό, και για την επίτευξη του σκοπού της εκπόνησης της μελέτης θα ήταν πολύτιμη η συνεισφορά σας, με την συμπλήρωση από εσάς του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου

      Τα στοιχεία και τα συμπεράσματα της εν λόγω Ιδρυματικής Μελέτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά μετά το 2007 με ευθύνη του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ, θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια βελτίωσης των Προγραμμάτων Σπουδών μας και, επιπροσθέτως, θα μας εφοδιάσουν με έγκυρα δεδομένα και τεκμήρια για την πορεία των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας. Από τα συμπεράσματα της μελέτης θα εξαχθούν καλές πρακτικές και θα καταστεί εφικτό να σχεδιαστούν αλλαγές που θα βελτιώσουν την σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας.

      Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε η συγκεκριμένη διαδικασία συμπλήρωσης να μην ξεπερνά τα 10 λεπτά, προκειμένου να μην είναι χρονοβόρο και κουραστικό για τους αποφοίτους, ενώ οι πληροφορίες που θα προσφερθούν θα είναι απολύτως ανώνυμες.

      Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την Παρασκευή  30 Σεπτεμβρίου 2022. Μπορείτε να στέλνετε ερωτήματα ή παρατηρήσεις για θέματα που αφορούν την διαδικασία συμπλήρωσης του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διασύνδεσης career[at]uoa[dot]gr

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή και την υποστήριξή σας,

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης

Καθ. Δημήτριος Καραδήμας Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας