ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 24/4/2023, 11:00π.μ. έως και τις 10/5/2023, 11:00π.μ., ώρα Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συμπληρώνεται απο τον/την ενδιαφερόμενο/νη στα ονομαστικά στοιχεία και στέλνεται στη γραμματεία (lvandoros[at]econ.uoa[dot]gr) σε μορφή pdf για υπογραφή)

Απο τη Γραμματεία