ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2023-24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του ΕΚΠΑ για τη διαδικασία συμμετοχής.
Μέχρι τότε μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα στη σελίδα του ΤΕΔΣ για τη διαδικασία συμμετοχής.
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html.

 

Απο τη Γραμματεία.