ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-24 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση εγγραφών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής δεν μπορεί να προσέλθει στη Γραμματεία λόγω εκτάκτων συνθηκών , τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση θα πρέπει να κατατεθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr  (υποχρεωτική σύνδεση μέσω κωδικούς taxisnet ) ΕΩΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η δια ζώσης διαδικασία εγγραφής για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πληροφορίες 210 3689467, 448, 446, 466

Απο τη Γραμματεία