ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Κ. ΣΑΡΓΕΝΤΗ ΑΛΕΚΑΣ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Σαργέντη Αλέκας με θέμα «Η ανάλυση των οικονομικών κύκλων και των διακυμάνσεων στην Ελλάδα, βάσει των δυναμικών και οικονομετρικών μοντέλων και ανάλυση της αιτιότητας αυτών» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Λεβεντίδης Ιωάννης, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Δαλαμάγκας Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δότσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μιχελακάκης Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς), θα πραγματοποιηθεί την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ.  A’, 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3).

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m789e8d2761fac485837b2e4f44973c56
Meeting number (access code): 2733 498 9101

Meeting password: Nwb7yMngm85

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 14/09/2023

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών