ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΤΜ. Α' & Β'

Σας ενημερώνουμε ότι τα  Φροντιστήρια Μαθηματικών Ι τμ. Α' & Β' θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.

Οι διδάσκοντες