ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ" ΤΗΝ 8Η/12/2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκτάκτως αναβάλλεται το μάθημα "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ" την 8η/12/2022 13.00-15.00 στην Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου.

Η διδάσκουσα

Δ. Κυριακοπούλου