ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 να αποστείλουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (  στο lvandoros[at]econ.uoa[dot]gr με κοινοποιήση στο   ololi[at]econ.uoa[dot]gr ) από 31/03/2023 μέχρι και 07/04/2023 (24.00μμ) αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου. Η αποστολή της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων. Η Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.

  • Στο θέμα του mailθα αναφέρετε «ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023»
  • Στο πεδίο ΠΡΟΣ συμπληρώνετε «Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» και στο ελεύθερο κείμενο της δήλωσης συμπληρώνετε «Αριθμός μητρώου - Επιθυμώ να ανακηρυχθώ  πτυχιούχος Φεβουαρίου 2023» και να αναφέρετε και την κατεύθυνση σπουδών (θεματική ενότητα)  που έχετε επιλέξει.
  • Εφόσον αναμένετε μαθήματα απο την τελευταία εξεταστική του Χειμερινού που δεν έχουν ανακοινωθεί , σημειώστε τα μαθήματα αυτά.
  • Στη συνέχεια προωθείτε το το αρχείο pdf στα ανωτέρω δύο mail της Γραμματείας.
  • Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο gov.grμπορείτε να συμπληρώσετε έντυπο υπευθυνης δήλωσης και το στειλετε σε μορφή PDF (όχι φωτό από κινητές συσκευές)
  • Φοιτητές/τριες που έχουν ξεπεράσει τον αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (36) και επιθυμούν , καλούνται να αναφέρουν στην  υπεύθυνη δήλωση  ανακύρηξης πτυχιούχου και ποια μαθήματα (κωδικός μαθήματος - τίτλος και βαθμός)  (μόνο από τα ελεύθερης επιλογής) επιθυμούν να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου . Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά θα αναφέρονται κανονικά στην αναλυτική βαθμολογία.
  • Οι φοιτητές που έχουν ήδη παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση ανακήρυξης.
  • Σημειώνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί αίτηση συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας.
  • Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που διαμένουν στην φοιτητική εστία ότι σύμφωνα με την 25/7/2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, οφείλουν να επισυνάψουν μαζί με την αίτηση  και βεβαίωση παράδοσης δωματίου.
  • Τα επισυναπτόμενα αρχεία της αίτησης θα πρέπει να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ  σε μορφή pdf  και να αποστέλλονται ΜΟΝΟ  στις δύο ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

Απο τη Γραμματεία