Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Συνεργασίες του Τμήματος

Συνεργασίες του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. διατηρεί συνεργασίες με τους παρακάτω φορείς:

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου

Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος

Greek Centre for Value Investing

Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global)

Το ΕΚΠΑ είναι μέλος του Internal Auditing Education Partnership Program (IAEP)