Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Στόχοι – Δραστηριότητες – Αποτιμήσεις – Εσωτερικές Εκθέσεις

Στόχοι του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και την παραγωγή οικονομικής γνώσης, κριτικής ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων και θεσμών καθώς και ερευνητικού έργου, το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, εφ’ όλων των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών επιστημών.

Εσωτερική Αποτύπωση

Δείτε παρακάτω τα αρχεία που αφορούν στην Έκθεση Αποτύπωσης 2003-2009:

Περιοδικά Απογραφικά Στοιχεία