Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών(τα άλλα επτά είναι το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Κοινωνιολογίας, το τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου καθώς και το τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κοσμήτορας της Σχολής Ο.Π.Ε. είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Μιχαήλ Σπουρδαλάκης. Όσο για τη Κοσμητεία της Σχολής, πληροφορίες στη σελίδα http://deaneconpol.uoa.gr

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι οργανωμένο σε τέσσερις Τομείς (αναμένεται ΦΕΚ) που περιλαμβάνουν τις συγγενέστερες ειδικότητες. Η δημιουργία τους αποβλέπει στον αποδοτικότερο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και της επιστημονικής έρευνας.

Οι τομείς αυτοί είναι:

 

ΤΟΜΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ 10/3/2020)  

Πολιτικής Οικονομίας

I. Πολιτικής Οικονομίας  
Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής  IIΙστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής
Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους  III. Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους  
Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής  IV. Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής  
Φιλοσοφίας, Μεθοδολογίας και Ιστορίας  V. Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας  των  Κοινωνικών  Επιστημών -Οικονομικής  και Κοινωνικής Ιστορίας  
Μαθηματικών, Πληροφορικής  VI. Μαθηματικών και Πληροφορικής  
Στατιστικής και Οικονομετρίας VIIΠοσοτικών Μεθόδων: Στατιστικής και Οικονομετρίας