Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση

Οργάνωση και Διοίκηση

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών(τα άλλα τρία είναι το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης,το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κοσμήτορας της Σχολής Ο.Π.Ε. είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Μιχαήλ Σπουρδαλάκης. Όσο για τη Κοσμητεία της Σχολής, πληροφορίες στη σελίδα http://deaneconpol.uoa.gr

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι οργανωμένο σε επτά Τομείς που περιλαμβάνουν τις συγγενέστερες ειδικότητες. Η δημιουργία τους αποβλέπει στον αποδοτικότερο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και της επιστημονικής έρευνας.

Οι τομείς αυτοί είναι:

Οι τομείς αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του προγράμματος, αλλά υπάρχει περιθώριο αναδιάρθρωσης.