Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Εργαστήρια

 

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(Δικτυακός τόπος: http://infolab.econ.uoa.gr )

Διευθυντής: Ιωάννης Λεβεντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα VI)

Το Εργαστήριο αυτό παρέχει την πληροφορική εκπαίδευση και επιμόρφωση των φοιτητών του Τμήματος.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής λειτουργεί υπό την ευθύνη του Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής και είναι εγκατεστημένο στον 3ο όροφο του ανακαινισμένου ΜΘΕ (πτέρυγα Μασσαλίας και πτέρυγα Σίνα) ως εξής: διαθέτει δύο αίθουσες με υπολογιστές, τρεις αίθουσες για μαθήματα και μία αίθουσα συσκέψεων. Διαθέτει δύο επιπλέον εργαστήρια με υπολογιστές, ένα στον 1ο και ένα στον 6ο όροφο της οδού Ευριπίδου 14.

Το Εργαστήριο επικουρεί το εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που χρειάζονται υπολογιστική στήριξη και παρέχει επιμορφωτικά σεμινάρια χειρισμού υπολογιστών, εφαρμογών πληροφορικής, προγραμματισμού σε Visual Basic και διαδικτυακών εφαρμογών (τρεχόντως παρέχεται σεμινάριο στην η-διακυβέρνηση και εργαστήριο στην ανάπτυξη ιστότοπων). Το Εργαστήριο, από την ίδρυσή του (1990) έως σήμερα έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 20000 φοιτητές (έως το έτος 2000 εκπαίδευε και φοιτητές της Σχολής ΝΟΠΕ, ενώ έως το έτος 2004 και φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης).

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου συνίσταται από 36 σύγχρονα PC που λειτουργούν με Windows 7 σε τοπικό δίκτυο και 40 PC που λειτουργούν με Windows XP σε δύο τοπικά δίκτυα και πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου. Η βιβλιοθήκη λογισμικού του Εργαστηρίου περιλαμβάνει πλέον του Microsoft Office, τίτλους πολυμέσων στατιστικής και μαθηματικών, την IMSL σε έκδοση Fortran, το σύστημα SAS (στρατηγική ανάλυση, στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα), το μαθηματικό πρόγραμμα Mathematica, το λογισμικό συμβολικής άλγεβρας Maple, τη φοιτητική έκδοση του GAMS, διάφορες γλώσσες προγραμματισμού κλπ.

Τα σεμινάρια ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου συνήθως το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο, αλλά γενικώς συνιστάται να έχετε επαφή με τους υπεύθυνους.

 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Δικτυακός τόπος: learningsupport.elke.uoa.gr)

Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πετράκης

Πρόκειται για εργαστήριο μελέτης της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του τομέα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού. Ο ρόλος του εργαστηρίου είναι:

Α) Ερευνητικός: Πραγματοποιείται επισταμένη μελέτη του φαινομένου της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και σύγκριση με τις διεθνείς εξελίξεις. Το ερευνητικό αποτέλεσμα είναι μια σειρά επιστημονικών άρθρων και μελετών που καλύπτουν το φάσμα της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και θα δημοσιευθούν σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού.

Β) Συμβουλευτικός: Το εργαστήριο παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε υποψήφιους νέους επιχειρηματίες αποφοίτους του ΕΚΠΑ και μη, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την δική τους επιχειρηματική προσπάθεια και χρειάζονται ενημέρωση, πληροφόρηση και υποστήριξη.

 

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Γιάνης Βαρουφάκης

Πρόκειται για το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα όπου διεξάγονται πειραματικές μελέτες, υπό αυστηρές εργαστηριακές συνθήκες, στην οικονομική και κοινωνική θεωρία. Η πειραματική προσέγγιση σε βασικά ζητήματα της οικονομικής επιστήμης βασίζεται στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς ατόμων υπό εργαστηριακές συνθήκες με στόχο την εμπειρική μελέτη, την επαλήθευση ή την απόρριψη συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών θεωριών. Τα άτομα (α) επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, (β) επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω υπολογιστή στο πλαίσιο κανόνων που έχουν καθορίσει οι ερευνητές, (γ) αμείβονται βάσει κανόνων οι οποίοι στόχο έχουν να δώσουν στα άτομα τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να συμπεριφέρονται με τρόπο που να καταδεικνύει την ορθότητα ή μη των εξεταζόμενων θεωριών.

Αντίστοιχη εμπειρία στο εξωτερικό: Από το 1980 η πειραματική οικονομική (experimental economics) έχει αναδειχθεί σε ένα σημαντικότατο ερευνητικό κλάδο ο οποίος, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη σημασία της θεωρίας παιγνίων, αποτελεί πλέον ισχυρότατο πόλο έλξης στους κόλπους της οικονομικής θεωρίας. Δεν υπάρχει φημισμένο τμήμα οικονομικών επιστημών το οποίο να μην διαθέτει εργαστήριο πειραματικών μελετών. Τα αποτελέσματα των μελετών τους δημοσιεύονται στα γνωστά διεθνή περιοδικά και αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων σε σεμινάρια, συμπόσια και συνέδρια παγκοσμίως. Στελέχη του Εργαστηρίου Πειραματικών Ερευνών στις Οικονομικές και Κοινωνικές Θεωρίες του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση δύο τέτοιων εργαστηρίων στο εξωτερικό.

 

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(Δικτυακός τόπος: http://it.econ.uoa.gr)

Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Κ. Δημητρίου

Πρόκειται για εργαστήριο που αναπτύσσει ερευνητικό έργο σε υπολογισμούς βελτιστοποιήσεων υψηλής κλίμακας. Επίσης αναπτύσσονται και σχετικές οικονομικές εφαρμογές που απαιτούν υπολογισμούς. Τα ερευνητικά αποτελέσματα έχουν βρει ευμενή αποδοχή σε διεθνή συνέδρια όπου παρουσιάζονται, έχουν λάβει δύο διεθνή βραβεία και σχετικά επιστημονικά άρθρα δημοσιεύονται σε διακεκριμένα διεθνή περιοδικά.

 

 

Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Μυλωνάς

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και βρίσκεται στον 5ο όροφο του Γρυπαρείου Μεγάρου (Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου).Σκοπός του ΕΠΕΦΑ είναι η μεθοδική επιστημονική ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της χρηματοοικονομικής και της οικονομικής των επιχειρήσεων για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Μεταξύ άλλων το ΕΠΕΦΑ στοχεύει:

 • στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τον κανονισμό έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου.
 • στην οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 • σε κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου.
 • σε συνεργασίες με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες, με σκοπό τη συμβολή στη μελέτη και στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
 • σημαντικοί κλάδοι και η Ελληνική οικονομία.

 

ΣΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης

Το εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ) λειτουργεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στεγάζεται στον 5ο όροφο των γραφείων του ΕΚΠΑ, επί της οδού Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου.

Σκοπός του εργαστηρίου ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ είναι η παροχή γενικών, αλλά και εξειδικευμένων γνώσεων λογιστικής σε φοιτητές, αλλά και σε επαγγελματίες του οικονομικού κλάδου, υλοποίηση εξειδικευμένων λογιστικών μελετών για επιχειρήσεις, εφαρμογή ηλεκτρονικών λογιστικών μέσων, δημιουργία λογιστικών βάσεων δεδομένων κ.ά.

Μερικές από τις δραστηριότητες που το ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ έχει υλοποιήσει κατά τα τελευταία έτη αποτελούν: 

 • Η υποστήριξη των φροντιστηρίων των προπτυχιακών μαθημάτων λογιστικής στο ΕΚΠΑ, καθώς οργάνωση και υποστήριξη των εργαστηρίων μηχανογραφημένης λογιστικής του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, τα οποία ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014. 
 • Η υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΜΒΑ» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), περίοδος 2007‐2011. 
 • Η υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ‐ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ),περίοδος 2007‐2011. 
 • Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε διάφορα εταιρικά εξειδικευμένα σεμινάρια. Ενδεικτικά αναφέρονται αυτά των εταιριών ΑΒ Βασιλόπουλος, APVITA κ.ά. 
 • Η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Η αντίδραση των μετόχων από την επένδυση της επιχείρησής τους σε προγράμματα τηλεϊατρικής» (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ), περίοδος 2004‐2007. 
 • Η ακαδημαϊκή ευθύνη και υλοποίηση των τεσσάρων μακροχρόνιων, εξ’ αποστάσεως, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, περίοδος 2006‐2012.

 Στελέχη υποστήριξης των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Εκπαίδευσης και
 Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ):

- Νικήτας Νιάρχος, ομότιμος Καθηγητής Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Νικόλαος Ηρειώτης, Καθηγητής Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Δημήτριος Βασιλείου, Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης ΕΚΠΑ,
‐ Δημήτριος Μπάλιος, Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Άννα Δονάτου, Εντεταλμένη Διδάσκουσα Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Ιωάννης Ντόκας, Εντεταλμένος Διδάσκων Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Ευάγγελος Πούτος, Εντεταλμένος Διδάσκων Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Κανέλλος Τούντας, Εντεταλμένος Διδάσκων Λογιστικής ΕΚΠΑ


 Νικόλαος Ηρειώτης  Καθηγητής Λογιστικής ΕΚΠΑ Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ

 

Ζ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Site:http://cfs.econ.uoa.gr/to-kemex.html

Διευθυντής: Καθηγητής Π. Αλεξάκης

Στα τέλη του 1990 ιδρύθηκε από τον Τομέα Οικονομικής των  Επιχειρήσεων  και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ). Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.Βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους, 5ος όροφος.

Σκοπός του Κέντρου είναι η μελέτη θεμάτων της οικονομικής των επιχειρήσεων και της χρηματοοικονομικής επιστήμης και η προώθηση της κατάρτισης στα θέματα αυτά. Ειδικότερα, μέσω του ΚΕΜΕΧ επιδιώκεται:

 • Η προώθηση της μελέτης και της εφαρμοσμένης έρευνας χρηματοοικονομικών και ευρύτερα οικονομικών αναπτυξιακών θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν στην Ελληνική οικονομία.
 • Η συμμετοχή σε προσπάθειες εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν στην αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Η ανάπτυξη τραπεζών πληροφοριών - δεδομένων για τις διεθνείς και Ελληνικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μελέτη της χρηματοοικονομικής επιστήμης και για τη βιβλιογραφία στις οικονομικές επιστήμες.
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης πτυχιούχων ΑΕΙ και στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διοίκησης χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλων επιχειρήσεων, σε νέες μεθόδους και νέα προϊόντα.
 • Η παροχή κατάρτισης και ειδικών εφαρμοσμένων γνώσεων σε πτυχιούχους, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους αξιοποίηση στην αναπτυσσόμενη και διαρκώς διαφοροποιούμενη Ελληνική χρηματοοικονομική αγορά, και πέραν αυτής.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και οργανισμούς ή επιχειρηματικούς φορείς, στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων και επιδιώξεων.

 

Το αντικείμενο εργασίας του Κέντρου εντάσσεται στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις με κύριους άξονες την απελευθέρωση και την διεθνοποίηση των αγορών. Συγκεκριμένα:

1. Η χρηματοοικονομική περιλαμβάνει τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα χρηματοδοτικά μέσα. Έχοντας υποστεί διαχρονικά σημαντικές αλλαγές, επιτελεί σήμερα καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Όταν εμφανίστηκε ως ανεξάρτητο πεδίο μελέτης κατά τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, το ενδιαφέρον συγκεντρωνόταν σε νομικά θέματα, όπως σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στους διάφορους τύπους χρεωγράφων που εξέδιδαν οι εταιρείες.

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’50 η έμφαση της χρηματοοικονομικής μετατοπίζεται. Η προσοχή στρέφεται από τη δεξιά πλευρά του ισολογισμού (υποχρεώσεις και κεφάλαια), στην ανάλυση των στοιχείων του ενεργητικού. Οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στην επιχείρηση αρχίζουν να αναγνωρίζονται ως τα κρίσιμα θέματα προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Έτσι, σήμερα ο προγραμματισμός, οι μέθοδοι για την ποσοτική εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου και οι τρόποι εξεύρεσης κεφαλαίων διαδραματίζουν αναμφισβήτητα ουσιαστικό ρόλο στην χρηματοοικονομική διαχείριση. Η απελευθέρωση και η διεθνοποίηση των αγορών σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη πρόοδο στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών διέγειρε το ενδιαφέρον για τη διεθνή διάσταση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας.

2. Επίσης, στην εκβιομηχανισμένη οικονομία του 20ου αιώνα, η επιχειρηματική μονάδα αποτελεί το κύτταρο της οικονομικής δραστηριότητας. Παρά την διαχειριστική αυτονομία της, είναι μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου τον οποίο επηρεάζει και από τον οποίο επηρεάζεται. Ο προσδιορισμός του ρόλου που οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν για τη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων, όπως η ανεργία και η ασφάλεια της εργασίας, διεκδικεί σήμερα ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του χρόνου των υπεύθυνων για την οικονομική διαχείριση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το επιστημονικό ενδιαφέρον του ΚΕΜΕΧ σχετίζεται με θέματα όπως οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις, η βιομηχανία και άλλοι οικονομικοί κλάδοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η τεχνολογία.

 

Η. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διευθυντής: Καθηγητής, Ανδρέας Παπανδρέου

 Το εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης αναλαμβάνει Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο αποτελεί κεντρική πρόκληση της εποχής μας. Η βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρεί να κατανοήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ τριών σύνθετων συστημάτων:

(α) της παγκόσμιας οικονομίας, (β) της παγκόσμιας κοινωνίας και (γ) του φυσικού περιβάλλοντος της γης. Εστιάζει σε επίπεδο παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό με επίκεντρο σε ζητήματα που σχετίζονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη, ακολουθώντας μεταξύ άλλων τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών, για εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους και για διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.

 Το εργαστήριο εξειδικεύεται στην έρευνα αυτής της κρίσιμης πολιτικής διάστασης της πολιτικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προώθηση της διδασκαλίας και της συμμετοχής των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας σε αυτά τα θέματα. Διαθέτει εμπειρία Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών Έργων, και ειδικές γνώσεις τόσο στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης όσο και στην ανάπτυξη συστημάτων αλλά και στη διαμόρφωση περιεχομένου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  Το Εργαστήριο φιλοξενεί την Μονάδα Συμπεριφοράς και Πειραματικής Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών (ABEESS) της Αθήνας, http://abeess.econ.uoa.gr/

Το εργαστήριο είναι μέλος του Ελληνικού Συνεργατικού Συγκροτήματος του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας του Περιβάλλοντος και της Οικονομία (ICRE8), αφιερωμένο στη διεπιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικονομία, τις οικολογικές καινοτομίες και τις ηλεκτρονικές τους εκδόσεις (http://icre8.eu/).

Επίσης, φιλοξενεί (μαζί με το ICRE8) το Δίκτυο Λύσεων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (http://www.unsdsn.gr/sdsn-greece)  για το οποίο διενεργεί πειράματα.

Υλικοτεχνική υποδομή: Ο εξοπλισμός παρέχεται από τις ήδη υπάρχουσες υποδομές του πανεπιστημίου. Η Μονάδα Συμπεριφορικής και Πειραματικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιστήμης έχει εξασφαλίσει την χρήση του εργαστηρίου του 4ου ορόφου στην Ευριπίδου 14.

Χώρος που στεγάζεται το εργαστήριο: Οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες του εργαστηρίου θα πραγματοποιούνται στα γραφεία των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε αυτό.

 

Θ. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (INTERNATIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT LABORATORY - IEDL)

Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νικολίνα Κωστελέτου

Το Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης (International Economics and Development Laboratory - IEDL) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017). Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης, αλλά και των συναφών επιστημονικών κλάδων.

 

Ι. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (ATHENS BANKING LABORATORY - ABL)

 

(Δικτυακός τόπος: www.abl.econ.uoa.gr)

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου

Το Εργαστήριο Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory - ABL) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2017 με την Πράξη του Πρύτανη αρ. 466/22.11.2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017) και είναι αφιερωμένο στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, για την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech), την καινοτομία, την εκπαίδευση, την παροχή συμβουλών και την κατάρτιση. Το όραμα του ABL είναι να γίνει ένα κορυφαίο κέντρο έρευνας και γνώσης που επικεντρώνεται στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική έρευνα, κατάρτιση, υπηρεσίες και τεχνολογία. Η αποστολή του ABL είναι να διεξάγει εξαιρετική έρευνα, διδασκαλία και παροχή υπηρεσιών, καθώς επίσης να παράγει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντούν. Επιπλέον το ABL σκοπεύει στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και την συμβολή στην ψηφιακή στρατηγική μιας τράπεζας. Ένας πρόσθετος στόχος του ABL είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της αναπτυξιακής τραπεζικής (Development Banking), που αποσκοπεί στην στοχευμένη και συντονισμένη αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

 

ΙΑ. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ANALYTICS AND DATA LAB)

Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Κ. Δημητρίου

Το Εργαστήριο Αναλυτικής και Δεδομένων (Analytics and Data Lab) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017). Πρόκειται για εργαστήριο το οποίο εξυπηρετεί την έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής (Business Analytics) και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science).