Αρχική σελίδα » Σίτιση

Σίτιση

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεριμνώντας για τη σίτιση των φοιτητών του, λειτουργεί αυτή τη στιγμή τέσσερα εστιατόρια: Το εστιατόριο της Φιλοσοφικής Σχολής, το οποίο εξυπηρετεί τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στην Πανεπιστημιούπολη, το εστιατόριο στο Γουδή που εξυπηρετεί τους φοιτητές των Επιστημών Υγείας, το εστιατόριο στη Δάφνη που εξυπηρετεί τους φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το εστιατόριο στην οδό Αραχώβης 44 που εξυπηρετεί τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στο Κέντρο της Αθήνας.

Η σίτιση των φοιτητών αρχίζει με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, από 1η Σεπτεμβρίου, και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που υπάρξει παράταση του έτους, τότε παρατείνεται και η περίοδος σίτισης των φοιτητών. Η παροχή σίτισης διακόπτεται μόνο 15 ημέρες τα Χριστούγεννα και 15 ημέρες το Πάσχα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η σίτιση για τους φοιτητές που δικαιούνται κάρτα σίτισης είναι δωρεάν, ενώ οι φοιτητές που δεν δικαιούνται κάρτα μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο της Σχολής τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα και καταβάλλοντας 3,00 ευρώ ημερησίως (τιμή αναπροσαρμοζόμενη σύμφωνα με την τιμαριθμική αύξηση).

Αν αναρωτιέστε σε ποια από τις δύο κατηγορίες εμπίπτετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο σίτισης προκειμένου να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος που πρέπει να έχετε προκειμένου να δικαιούστε δωρεάν σίτιση.

Προκειμένου να χορηγηθεί η κάρτα σίτισης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (τον παρακάτω κατάλογο θα πρέπει να τον επιβεβαιώσετε με το γραφείο σίτισης γιατί πολλά στοιχεία αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς):

1. Εκκαθαριστικό εφορίας για τα δηλωθέντα εισοδήματα των γονέων τρέχοντος έτους.
2. Εάν ο φοιτητής έχει ατομικό εισόδημα, προσκομίζει και το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.
3. Πανεπιστημιακή κατάσταση για τη σίτιση από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, θεωρημένη και υπογεγραμμένη.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, την οποία συμ­πληρώνουν στο Τμήμα σίτισης.
5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
6. Εάν το εκκαθαριστικό της εφορίας είναι στο όνομα της μητέρας, υποχρεούνται οι φοιτητές να προσκομίσουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
― Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εάν έχει αποβιώσει ο πατέρας, ή
― Διαζευκτήριο, αν είναι διαζευγμένοι οι γονείς.
7. Εάν οι φοιτητές είναι τέκνα ομογενών και οι γονείς κατοικούν στο εξωτερικό, τότε προσκομίζουν βεβαίωση της εκεί Ελληνικής Προξενικής Αρχής που θα αναγράφει αν η προσφερόμενη εργασία του πατέρα είναι της μορφής ειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη ή περιορισμένων οικονομικών πόρων.
8. Εάν οι φοιτητές είναι Κύπριοι, προσκομίζουν πιστοποιητικό απορίας από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας της Κύπρου.
9. Πιστοποιητικό Oικογενειακής Κατάστασης.
10. Εάν οι γονείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, τότε οι φοιτητές προσκομίζουν μια υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την οικεία Oικονομική Εφορία (Δ.O.Υ.).
11. Oι αλλοδαποί φοιτητές που έχουν υποτροφία από Κρατική Υπηρεσία προσκομίζουν το έγγραφο της Υποτροφίας και βεβαίωση Πανεπιστημιακής Κατάστασης για σίτιση από τη Γραμματεία της Σχολής.
12. Oι αλλοδαποί φοιτητές που φοιτούν στο Ίδρυμά μας, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν βεβαίωση της πανεπιστημιακής κατάστασης για σίτιση από την Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, θεωρημένη και με την ένδειξη "Erasmus".
13. Oι υπότροφοι αλλοδαποί που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσκομίζουν το έγγραφο της υποτροφίας και βεβαίωση από το Διδασκαλείο Ελληνικής Γλώσσας, που βρίσκεται στη Φιλοσοφική Σχολή.
14. Oι αλλοδαποί φοιτητές που είναι άποροι και πολύτεκνοι προσκομίζουν αντίστοιχη βεβαίωση από την πρεσβεία της χώρας τους.


Μπορείτε να καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας και να λαμβάνετε την κάρτα σίτισης, κάθε ημέρα από 9 π.μ. μέχρι 12 μ.μ., στο κτήριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 5oς όροφος.

Oι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων είναι για το γεύμα 12:00-16:00 ενώ για το δείπνο 18:00-21:00. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση, όσον αφορά την ποιότητα, αλλά και την ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών σίτισης.
Το μενού περιλαμβάνει το πρώτο και το κυρίως πιάτο, ενώ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν καθημερινά μεταξύ τριών διαφορετικών γευμάτων. Το πρόγραμμα των γευμάτων καταρτίζεται και αναρτάται από τα εστιατόρια στην αρχή κάθε εβδομάδας.

Ας σημειωθεί εδώ ότι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των πανεπιστημιακών εστιατορίων είναι οι συμβεβλημένοι εστιάτορες, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη λειτουργία τους μετά από διαγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Oι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη λειτουργία των εστιατορίων τηρούν τόσο τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όσο και τους όρους λειτουργίας που έχουν τεθεί από το Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, στα εστιατόρια γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αγορανομικός έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αλλά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ορίζει επιτροπή η οποία πραγματοποιεί ελέγχους στα εστιατόρια, ως προς την καθαριότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των μερίδων, τον εξοπλισμό κ.λπ. Για την περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη σύνθεση του προσωπικού των εστιατορίων υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό που πραγματοποιεί ανάλογους ελέγχους σε καθημερινή βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά σε ζητήματα σίτισης μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 3688216, 210 3688253. Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το Τμήμα Σίτισης στο κτήριο της Πανεπιστημιακή Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4oς όροφος κάθε ημέρα από 9:30 π.μ. μέχρι 12:30 μ.μ.

(Πηγή: Εφημερίδα «ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ», Άρθρο «Χρήσιμος οδηγός για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές», 1/10/2009)