Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Υποχρεωτικά Μαθήματα » ECO101-Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Κωδικός: ECO101

ΕΞΑΜΗΝΟ. Α΄

Διδάσκοντες: Θ. Μανιάτης - Κ. Πασσάς

Το μάθημα Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση διδάσκεται παράλληλα με το μάθημα Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Μέσα από τον διάλογο αυτών των δύο μαθημάτων οι φοιτητές εισάγονται στην ουσία τόσο της οικονομικής θεωρίας όσο και των σημαντικών διαφωνιών επί σημαντικών θεμάτων μεταξύ των βασικών σχολών οικονομικής σκέψης. Στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση στην κατανόηση των βασικών εννοιών της «ορθόδοξης» οικονομικής θεωρίας, ενώ το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια κριτική στάση στις έννοιες αυτές.   Στην Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση θα διδαχθείτε τις βασικές έννοιες, τη μέθοδο, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τον τρόπο προσέγγισης της επικρατούσας σήμερα οικονομικής θεωρίας τόσο στο μικροοικονομικό όσο και στο μακροοικονομικό επίπεδο ώστε να μπορέσετε στη συνέχεια να εμβαθύνετε στις έννοιες αυτές στα οικεία μαθήματα.   Είναι μια πρώτη εισαγωγή στη «ματιά» του σύγχρονου οικονομολόγου και αποτελεί ουσιαστικά το βασικό προαπαιτούμενο για τα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος.

Διδακτικά βοηθήματα

Α Σύγγραμμα

Οικονομική, 4η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Αθανάσιος Μανιάτης, Σπύρος Ζήκος, Αναστασία Ψειρίδου (επιμέλεια), 2018, Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-777-5

Β Σύγγραμμα

Οικονομική σε διδακτικές ενότητες, Τύπος: Σύγγραμμα, Krugman Paul, Wells Robin, 2018, GUTENBERG, ISBN: 978-960-01-1939-8

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

  • N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor, Economics, Thomson Learning, London, 2006.
  • David Begg, Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch, Economics, 9th edn, McGraw-Hill Higher Education, Maidenhead, 2008.

 

Εξεταστέα Ύλη 2018-1019:

Προσφορά και ζήτηση κεφ.  3

Ελαστικότητα  4

Υπόβαθρο της ζήτησης  5

Υπόβαθρο της προσφοράς-τέλειος ανταγωνισμός  6

Πλεόνασμα καταναλωτή-πλεόνασμα παραγωγού  7

Μονοπώλιο  14

ΑΕΠ  20

Κόστος ζωής  21

Ανεργία  23

Κεϋνσιανή οικονομική θεωρία 4η έκδοση 32 (σελ. 663-672), 3η 31 (σελ. 665-674).

Θέματα-εξετάσεις παρελθόντων ετών:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018