Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Τα μαθήματα ελύθερης επιλογής προσφέρονται είτε από το Τμήμα Οικονομικών είτε από άλλα Τμήματα σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιλέξτε παρακάτω το Τμήμα για να δείτε τα μαθήματα που προσφέρονται.

Προσοχή: Απο τα μαθήματα που προσφέρονται από τα υπόλοιπα Τμήματα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε 3 μαθήματα κατά μέγιστο.