Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων » Μαθήματα Ενότητας ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ » CSC301-Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων

Περιγραφή Μαθήματος

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διδάσκων: Εντ. Διδ.

Κωδικός: CSC301

Τα συστήματα βάσεων δεδομένων ξεκίνησαν σαν ειδικές πληροφοριακές εφαρμογές και εξελίχθηκαν ως ένα από τα πιο βασικά τμήματα της επιστήμης των υπολογιστών. 'Ενα σύστημα βάσης δεδομένων αποτελείται από μια συλλογή συσχετισμένων δεδομένων και ένα σύνολο προγραμμάτων για την πρόσβαση και διαχείρισή τους. Το σύνολο των δεδομένων αυτών, είναι αυτό που συνήθως αναφέρεται ως "βάση δεδομένων", ενώ ο βασικός σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι η αποτελεσματική αποθήκευση, πρόσβαση, οργάνωση και αναζήτηση των δεδομένων που περιέχει. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των συστημάτων βάσεων δεδομένων σε εισαγωγικό επίπεδο, καθώς και η οικειοποίηση του σπουδαστή με ένα από τα δημοφιλή περιβάλλοντα υλοποίησης τέτοιων συστημάτων. Θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τις βασικές δομές δεδομένων, μοντελοποίησης δεδομένων και λειτουργιών, μεθοδολογίες και γλώσσες αναζήτησης και πρόσβασης δεδομένων. Τέλος θα δοθούν Οικονομικές και Διοικητικές εφαρμογές σχετικά με την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων μέσω πρακτικών εργαστηριακών μαθημάτων.