Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων » Μαθήματα Ενότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ » MGT473-Θεωρίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης

Περιγραφή Μαθήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθημα Θεματικών Ενοτήτων και Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρία Επιχειρησιακής Οργάνωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: MGT473

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Β

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το μάθημα εξετάζει τις θεωρίες και στρατηγικές των επιχειρήσεων για απόκτηση διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εστιάζει σε τέσσερα θεωρητικά πλαίσια (της δύναμης επί κλάδου- ανταγωνιστών, του κόστους συναλλαγών, των πόρων- γνώσης και αυτό της συμπεριφοράς και σύγκρουσης), στη στατική και εξελικτική τους διάσταση, και τέσσερα βασικά είδη στρατηγικών κινήσεων. Επίσης, διερευνά τις εξής τέσσερις ερωτήσεις:

 • Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις;
 • Τι προσδιορίζει το «άριστο» μέγεθος και όριο της επιχείρησης;
 • Τι προσδιορίζει την επέκταση της επιχείρησης;
 • Ποιο μείγμα στρατηγικής είναι καλύτερο για να επιτευχθεί διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Τέλος, εξετάζεται η σχέση διατηρήσιμου πλεονεκτήματος επιχειρήσεων  και οικονομικής διατηρησιμότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΥΛΗ:

 • Εισαγωγή:
  Ορισμοί και Σκοποί Επιχειρησιακής Οργάνωσης, Σύγκριση με άλλους κλάδους οικονομικής, (Mικρο, Βιομηχανική Οργάνωση, Στρατηγικό Management), Θεσμικές μορφές οικονομικής οργάνωσης (Αγορά, Επιχείρηση, Κράτος).
 • Ενότητα 1η:Θεωρίες της Επιχείρησης
  • Νεοκλασική Προσέγγιση, Δομή Αγοράς
  • Θεωρία κόστους συναλλαγών
  • Θεωρία “principal-agent”
  • Θεωρία πόρων και επέκτασης της επιχείρησης
  • H προσέγγιση του Marglin
  • Κριτική
 • Ενότητα 2η: Επιχειρησιακή οργάνωση
  • Νεοκλασική προσέγγιση (Δομή, Συμπεριφορά, Επίδοση, ΔΣE), υποδείγματα ΔΣE, “όριο τιμής”, “γενικευμένο ολιγοπώλιο”, “διεκδικήσιμες αγορές”.
  • Mετακεϋνσιανές και Mαρξιστικές Αντιλήψεις
  • Αυστριακές και Schumpeterian προσεγγίσεις
  • O νέος ανταγωνισμός, “networks of small firms” clustersκλπ.
  • Εξελικτικές  προσεγγίσεις
 • Ενότητα 3η: Επιχειρησιακή Πολιτική
  • Στρατηγικές Επέκτασης Επιχειρήσεων
  • Στρατηγική Ανάλυση Ανταγωνισμού
  • Ανάλυση εσωτερικών πόρων της επιχείρησης
 • Ανάλυση ενδοεπιχειρησιακής σύγκρουσης, Συμπεράσματα: Θέματα πολιτικής, Επιχειρησιακή στρατηγική, Βιομηχανική στρατηγική και διεθνής ανταγωνιστικότητα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

 • Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, Χ. Πιτέλης, Ν. Αντωνάκης, Δαρδανός
 • Οικονομικοί Θεσμοί, Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Οικοδομική Πολιτική, Χ. Πιτέλης, Δαρδανός

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εργασία Μελέτης Περίπτωσης