Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων » Μαθήματα Ενότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ » HIS201-Οικονομική Ιστορία του 20ου αιώνα

Περιγραφή Μαθήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: HIS201

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β΄

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Β΄

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μιχάλης Ρηγίνος

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η περίοδος του μεσοπολέμου 1918-1940.

Οι απαρχές της κυριαρχίας των ΗΠΑ και η ευρωπαϊκή οικονομία. Οι προσπάθειες για την επαναφορά του χρυσού κανόνα. Η κρίση του 1929 και ο κρατικός παρεμβατισμός.

Η περίοδος 1944-1972.

Το BrettonWoods  και η αποκατάσταση του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

Το σχέδιο Marshall και η ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Τα χρυσά χρόνια 1950-1973 και η μικτή οικονομία. Οι δεκαετίες της κρίσης

Η περίοδος 1973-1992

Οι πετρελαϊκές κρίσεις.Η εγκατάλειψη του BrettonWoods  και τα νομισματικά προβλήματα. Ο στασιμοπληθωρισμός και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν.

Η παγκοσμιοποίηση και οι συνέπειες της  Το τέλος του σοσιαλισμού. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση.

 

 

Hαξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με δύο προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και την τακτική εξέταση  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

EricHobsbawm, Η εποχή των Άκρων. Ο σύντομος 20ος αιώνας, 1914-1991, Θεμέλιο 1995

IvanBerend, Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου αιώνα, Τα οικονομικά καθεστώτα  από το Laisser-Faireστην Παγκοσμιοποίηση, Gutenberg, 2009