Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων » Μαθήματα Ενότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ » ECO412-Θεωρία Παιγνίων

Περιγραφή Μαθήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ECO412

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Α

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΣΠΑ

Το μάθημα διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω Eclass στο σύνδεσμο https://eclass.uoa.gr/courses/ECON590/

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σημασία και τον ρόλο της Θεωρίας Παιγνίων στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το μάθημα αυτό μελετά τον ρόλο της Θεωρίας Παιγνίων στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Διδακτικός του στόχος είναι ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: (ι) να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και μαθηματικές τεχνικές της Θεωρίας Παιγνίων, (ιι) να χρησιμοποιεί τις παιγνιοθεωρητικές έννοιες και τεχνικές στην ανάλυση οικονομικών εφαρμογών (όπως π.χ. ολιγοπώλιο, διαπραγματεύσεις), (ιιι) να αναλύει πραγματικά καθημερινά προβλήματα στρατηγικών αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά εργαλεία της Θεωρίας Παιγνίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΥΛΗ:

Πιο αναλυτικά, η Θεωρία Παιγνίων εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις (παίγνια) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εμπλεκομένων μερών.  Σε μία αλληλεπίδραση οι αποφάσεις των δρώντων επηρεάζονται από τις αποφάσεις των συμπαικτών τους. Η Θεωρία Παιγνίων αναλύει αυτές τις στρατηγικές αλληλεξαρτήσεις με στόχο να προβλέψει που θα καταλήξουν αυτές οι αλληλεπιδράσεις και να προσφέρει μία θεωρία του πως ορθολογικοί δρώντες επιλέγουν τις στρατηγικές τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με άλλους ορθολογικούς δρώντες.

 

Διδακτικές ενότητες

1. Εισαγωγικά

2. Στατικά παίγνια με πλήρη πληροφόρηση

3. Δυναμικά παίγνια με πλήρη πληροφόρηση

4. Επαναλαμβανόμενα Παίγνια 

5. Στατικά παίγνια με ελλιπή πληροφόρηση

6. Δυναμικά παίγνια με ελλιπή πληροφόρηση

7. Διαπραγματεύσεις

8. Εξελικτική θεωρία παιγνίων

9. Ψυχολογική θεωρία παιγνίων

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Γιάνης Βαρουφάκης, Θεωρία παιγνίων: Η θεωρία που φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Gutenberg, 2007

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ JOHN NASH, Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Γρηγόριος Σιουρούνης, Γ. Βαρουφάκης, A. Cabrales, V.P. Crawford, A.K. Dixit, N. Feltovich, L. Fernandez, T. Fukiharu, P. Hammerstein, S. Hargreaves Heap, J.C.Harsanyi (Νόμπελ 1994), H.W. Kuhn, J. D. Morrow, A.Muthoo, R.B. Myerson, J. F. Nash Jr. (Νόμπελ 1994), Χρ. Χ. Παπαδημητρίου, A. Rapoport, T. Sandler, R. Selten (Νόμπελ 1994), S. Skeath, W. Thomson, E. van Damme, J. W. Weibull, P. Weirich, Δ. Χριστοδούλου