Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων » Μαθήματα Ενότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ » ECO411-Προχωρημένη Μακροοικονομική

Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Προχωρημένη Μακροοικονομική

Κωδικός: ECO411

Εξάμηνο: Β'

Διδάσκων: Γ. Αργείτης

 

Σκοπός

Το μάθημα της προχωρημένης Μακροοικονομικής Θεωρίας έχει ως βασικό σκοπό του να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με εναλλακτικές σχολές μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των διαλέξεων θα έχει η σημασία και ο ρόλος των νομισματικών και των χρηματοοικονομικών δυνάμεων στη διαμόρφωση της μακροοικονομικής συμπεριφοράς των σύγχρονων οικονομιών της αγοράς, καθώς επίσης και στο ρόλο και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο των βασικών μάκρο-οικονομικών σχολών σκέψης, όπως στη νεοκλασική-κεϋνσιανή σύνθεση, στον μονεταρισμό, στα νέα κεϋνσιανά οικονομικά, στα νέα κλασικά οικονομικά, στη θεωρία του πραγματικού οικονομικού κύκλου και στα μετά-Κευνσιανά οικονομικά. 

 

Διδακτικό Βοήθημα:

Snowdon, B and Vane, H (1997). A Macroeconomics Reader  Routledge.

 

Εξέταση του Μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η εξεταστέα ύλη στηρίζεται κυρίως στις σημειώσεις του υπεύθυνου καθηγητή για τη διδασκαλία του μαθήματος.