Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Βασικά Μαθήματα Επιλογής » PEC312-Πολιτική Οικονομία Κοινωνικής Πολιτικής

Περιγραφή Μαθήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: PEC312

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α'

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Α'

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να  παρουσιάσει στον φοιτητή  τις κεντρικές έννοιες που αφορούν την πολιτική οικονομία της κοινωνικής πολιτικής, τι είναι η κοινωνική πολιτική, γιατί υπάρχει, ποιοι είναι οι στόχοι της και με ποιες μεθόδους επιτυγχάνονται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το μάθημα εξετάζει τους λόγους της κρατικής παρέμβασης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή του κράτους πρόνοιας και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κοινωνικού κράτους, και αναλύει τους   τρόπους άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τι σημαίνει «κοινωνική πολιτική»; Γιατί είναι απαραίτητη η κρατική παρέμβαση; Ιστορική αναδρομή του κοινωνικού κράτους στις χώρες της Ευρώπης. Πολιτική Οικονομία: πώς επηρεάζεται η κοινωνική πολιτική από την ιδεολογία; (σχολές πολιτικής σκέψης: νεοφιλελευθερισμός, φιλελευθερισμός, ωφελιμισμός) Κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος.   Οικονομική θεωρία: κρατική παρέμβαση και ασφάλεια. Αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευημερία. Κρατική παρέμβαση και κοινωνική δικαιοσύνη. Θεωρία δημόσιας επιλογής και οι αποτυχίες του κράτους. Κεντρικές έννοιες που αφορούν τη μορφή και το περιεχόμενο των μέτρων κοινωνικής προστασίας (ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική ανάγκη). Οι έννοιες της ευημερίας, της φτώχιας και της ανισότητας. Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Ανισότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε;, Τύπος: Σύγγραμμα, Αnthony Αtkinson, 2017

Οικονομικά της κοινωνικής προστασίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Χλέτσος Μιχάλης, 2011, Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, HARVEY S. ROSEN, TED GAYER, ΒΑΣΙΛΗΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, 2011, ΚΡΙΤΙΚΗ

Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του κράτους πρόνοιας, Τύπος: Σύγγραμμα, Υφαντόπουλος Γιάννης Ν., Μπαλούρδος Διονύσης, Νικολόπουλος Κωνσταντίνος, 2009, Gutenberg

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η τελική βαθμολογία αποτελείται από το βαθμό της τελικής εξέτασης.