Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Βασικά Μαθήματα Επιλογής » ECO421- Οικονομικά Μετασχηματισμού & Ανάπτυξης

Περιγραφή μαθήματος

Μάθημα:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός: ECO421

Εξάμηνο: Β

Διδάσκουσα: Λ. Τσιπούρη

 

Περιεχόμενο

To μάθημα αποτελεί συνέχεια της ύλης που καλύπτεται στο μάθημα «Πολιτική Οικονομία της Μεγέθυνσης και της Ανάπτυξης» (PEC301). Οι διαλέξεις  επικεντρώνονται στη δυναμική των μετασχηματισμών και στους προσδιοριστικούς παράγοντες του οικονομικού μετασχηματισμού, της ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, τα μέσα επίτευξης μετασχηματισμών και  τις δυνατότητες και νέα αρχιτεκτονική της διεθνούς  αναπτυξιακής  χρηματοδότησης και συνεργασίας . Η ανάλυση εμπλουτίζεται με παραδείγματα από τη διεθνή, Ευρωπαική και Ελληνική εμπειρία.

 

Διδακτικά Βοηθήματα:

  • Οικονομική της ανάπτυξης (ενιαίο), Τύπος: Σύγγραμμα, Gillis Malcolm, Perkins Dwight H., Roemer Michael, Snodgrass David R., 2011.
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική, Τύπος: Σύγγραμμα, Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, 2008, Εκδοτικός Οίκος Rosili