Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Βασικά Μαθήματα Επιλογής » CSC202-Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων

Περιγραφή Μαθήματος

Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων

Κωδικός: CSC202

ΕΞΑΜΗΝΟ: Α΄, Β΄

Διδάσκων: Παν. Υπότροφος μέσω ΕΣΠΑ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει τις ουσιώδεις γνώσεις της υπολογιστικής τεχνολογίας. Είναι μάθημα σχεδιασμένο γιά την εξοικείωση των φοιτητών με την λειτουργία των υπολογιστών, καθώς καί με τις έννοιες πού απαιτούνται γιά την περαιτέρω μελέτη θεμάτων δικτύων τηλεματικής καί νέων τεχνολογιών.

Εξετάζονται ζητήματα αρχιτεκτονικής, οργάνωσης της μνήμης, λειτουργίας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, καθώς καί ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος. Επισημαίνονται οι δυνατότητες καί οι περιορισμοί από πλευράς υπολογιστικών επιδόσεων. Επίσης μελετάται η επεξεργασία πολλών διεργασιών ταυτοχρόνως στά υπολογιστικά συστήματα παράλληλης επεξεργασίας.

ΔιδακτέαΎλη

CS-1. Glossary of Computing Terms (Harvard)

CS-2. Operating System from FOLDOC (Imperial)

CS-3. Introduction to Unix (Manchester)

CS-4.1. Computer Architecture - Introduction (Linkoping)

CS-4.2. Computer Architecture - Memory System (Linkoping)

CS-5.1. RISC Architecture (Stanford)

CS-5.2. Multi-Core Processor Architecture (Intel)

Εξετάσεις, Εργασίες καί Βαθμολογία

Προβλέπονται γραπτές εξετάσεις (70%) καί υποχρεωτικές εργασίες (30%). Αναλυτικές οδηγίες δίνονται κατά την έναρξη των μαθημάτων μέσω του E-Class.