Αρχική σελίδα » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΜΠΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής

ΜΠΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε κατευθύνσεις:

  • Χρηματοοικονομική
  • Οικονομική Πολιτική
  • Τραπεζική
  • Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, (Business Administration, Analytics and Information Systems)

         Για περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω τέσσερις κατευθύνσεις πατήστε εδώ.
  • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, για περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση πατήστε εδώ.