Αρχική σελίδα » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη

Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

 

Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων

  • Ειδίκευση: Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Ειδίκευση: Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας κρατών και περιφερειών

 

Ποσοτική Επενδυτική


Πολιτική Οικονομία

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων     

Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας