Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.03.2021

Προκήρυξη ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» /“Applied Risk Management” Ακαδ. Έτους 2021-22

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
με τίτλο
«Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» /“Applied Risk Management”
https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management”, προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Το UoA ARM έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιστημόνων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου θεωρητικό υπόβαθρο και να αναπτύξει στους συμμετέχοντες την κουλτούρα, την στρατηγική σκέψη και τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιγραμματική περιγραφή του Προγράμματος.

Το UoA ARM απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” με τις εξής ειδικεύσεις:

I. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management (διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα)
https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr/diaxeirisi-kefalaion-kindinon/
Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση του Μαθήματος Value
Investing, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό “Value Investing” από το Ben Graham Centre for Value
Investing.
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάθε χρόνο προσφέρονται δύο θέσεις πρακτικής άσκησης (τρίμηνης διάρκειας) στους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Value Investing.

Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit (διδάσκεται στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα)
https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr/esoterikos-elegxos/
Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων - Εσωτερικός Έλεγχος τον Φεβρουάριο του 2020 διακρίθηκε από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global), ΗΠΑ, και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program (το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει λάβει μέχρι τώρα αυτή τη διάκριση από το IIA Global).
Συνεργάτες της κατεύθυνσης: Ernst &Young (EY), Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών κατά της Απάτης (HACFE), Ελληνικό Τμήμα Πιστοποιημένων Αναλυτών Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISACA Athens Chapter), SAS Institute, και Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ