Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.04.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προκήρυξη της ιταλικής κυβέρνησης στην αγγλική και την ιταλική γλώσσα, για την απονομή υποτροφίας σε ξένους φοιτητές καθώς και σε Ιταλούς φοιτητές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-20178.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΤΑΛΙΚΑ