Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.11.2018

Προκηρύξεις μεταδιδακτορικών ερευνών για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 5/11/2018

Προκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο «Θεωρία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων».

Προκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο επιστημονικό πεδίο «Υποδείγματα Ασύμμετρης Συμπεριφοράς σε Μακροοικονομικές και Χρηματοοικονομικές Μεταβλητές» (Modeling Asymmetric Behavior in Macroeconomic and Financial Variables).

Προκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 2 (δύο) υποψηφίους (ες) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο επιστημονικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Στατιστική και Οικονομετρία.